ผู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือเพื่อรับมือญี่ปุ่น

Aug 05 , 2019. NHK World.

ประธานาธิบดีมุน แจ-อินของเกาหลีใต้เรียกร้องความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือ ในลักษณะแนวทางหนึ่งเพื่อรับมือประเด็นการค้ากับญี่ปุ่น

ผู้นำเกาหลีใต้กล่าวในที่ประชุมร่วมกับคนใกล้ชิดในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคมว่า ญี่ปุ่นไม่มีวันสกัดกั้นการเติบโตก้าวหน้าของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้ และการที่ญี่ปุ่นเพิ่มการควบคุมการส่งออกให้เข้มงวดขึ้นมีแต่จะเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกาหลีใต้มุ่งมั่นเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ

ผู้นำเกาหลีใต้ยังกล่าวว่าญี่ปุ่นควรเข้าใจว่า ญี่ปุ่นไม่สามารถกลายเป็นผู้นำโลกโดยอาศัยพลังทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว พร้อมเสริมว่าเมื่อสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแห่งสันติภาพเป็นรูปเป็นร่างผ่านความร่วมมือระหว่างสองเกาหลี เกาหลีใต้ก็จะสามารถไล่ตามญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว

CR:NHK World