การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

Jul 31 , 2019. กระทรวงการต่างประเทศ

MR.Michael Richard Pompeo

นายไมเคิล ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (Post Ministerial Conference: PMC) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ นายปอมเปโอในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา   

ในโอกาสนี้ นายปอมเปโอมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ  

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสอง กำหนดแถลงข่าวร่วมผลการเยือนฯ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุม Bangkok Convention Centre at Central World

CR:กระทรวงการต่างประเทศ