ผอ.สถาบันอาณาบริเวณศึกษา กับคณะ เดินทางไปเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 15-18 ก.ค. 62

15 – 18 ก.ค. 62

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้เดินทางไปเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 15-18 ก.ค. โดยเช้าวันที่ 16 ก.ค. พบกับ Prof. Kim Sangsoo (Dean), Prof. Lee Sang Soo (Director, The Institute for Legal Studies) และ Prof. Yong Chul Park จาก School of Law, Sogang University และได้ตกลงกันที่จะร่วมมือในเรื่องการจัด International Conference และการเข้าร่วม TU-CAPS ปลายปีนี้

ต่อมาในช่วงสายของวันที่ 16 ก.ค. ได้พบกับ Assist.Prof. Lee Han Woo (อดีต Chair) และ Assist.Prof. Kim Jong Ho จาก Program in Southeast Asian Studies, Graduate School / Institute for East Asian Studies, Sogang University ซึ่งทาง Graduate School สนใจที่จะทำ MOU กับโครงการ MAPS เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ ทั้งนี้ทาง Graduate School, Sogang University ได้ขอ template MOU ของ มธ. เพื่อนำไปพิจารณาเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ในช่วงบ่ายของวันที่ 16 ก.ค. พบกับ Prof. Cho Won Deuk ซึ่งเป็นอดีตทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย และ Mr. Park Jeong Yun จาก Center for ASEAN-Indian Studies, Institute of Foreign Affairs and National Security, Korea National Diplomatic Academy ซึ่งเป็นสถาบันชั้นสูงในการอบรมนักการทูตก่อนที่จะไปรับตำแหน่งในต่างประเทศ และอยู่ภายใต้ Ministry of Foreign Affairs (MOFA) โดยได้ปรึกษาหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Center for ASEAN-Indian Studies กับศูนย์อินเดียศึกษา มธ. และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเกาหลีใต้ในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Basin) ทางสถาบันฯ เสนอความเห็นในประเด็นความสำคัญของ Human Resource Development ในกลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งสถาบันฯ และโครงการ MAPS ก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการร่วมกันในเรื่องนี้

วันที่ 18 ก.ค. ได้เดินทางไปพบ Prof. Hwang Myeong Jin, Director of the Sejong Institute of International Affairs and Education, Korea University Sejong Campus ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเกาหลีใต้และได้ทำกิจกรรมกับโครงการ MAPS ในช่วงที่ผ่านมา ในคราวนี้สถาบันฯ และ Korea University Sejong Campus ได้ไปจัดกิจกรรมร่วมกันในการฝึกอบรม (Training Program) “S.Korea Focus” ของ นมธล. นำโดย รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร และ ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นอดีตอธิการบดี มธ. พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 40 คน ณ Korea University Sejong Campus