ญี่ปุ่นจะอธิบายเหตุผลการออกมาตรการควบคุมการส่งออกต่อเกาหลีใต้ที่ WTO

Jul 23 , 2019. NHK World.

นายโยชิฮิเดะ ซูงะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่า ญี่ปุ่นจะอธิบายเหตุผลการออกมาตรการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นต่อเกาหลีใต้ ที่การประชุมของคณะมนตรีใหญ่ขององค์การการค้าโลก หรือ WTO

คณะมนตรีใหญ่ของ WTO มีกำหนดที่จะหารือประเด็นนี้ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม ในนครเจนีวา ที่การประชุมที่เกาหลีใต้ขอให้มีขึ้น

ญี่ปุ่นได้ออกมาตรการการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นต่อวัสดุเทคโนโลยีชั้นสูงที่สำคัญ เช่น วัสดุที่ใช้ผลิตสารกึ่งตัวนำ

นายซูงะกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคมว่า การทบทวนระเบียบด้านการส่งออกของญี่ปุ่นเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการระบบควบคุมเทคโนโลยีเพื่อจุดประสงค์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ

เขากล่าวว่า การควบคุมเช่นนี้ได้รับการรับรองจาก WTO และไม่ได้ละเมิดหลักการค้าเสรีหรือคำประกาศของผู้นำของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู 20 ชาติหรือ G20

นายซูงะกล่าวว่า ญี่ปุ่นตั้งใจจะอธิบายจุดยืนของตนอย่างถี่ถ้วนต่อ WTO

CR:NHK World