ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ , กระทรวงการต่างประเทศ.

ไทยในฐานะประธานอาเซียนโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๓ ส.ค. ๒๕๖๒ ที่เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน และประธานร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกับประเทศคู่เจรจาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับผู้แทนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒๐ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๙ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒๖

ในการนี้ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการด้วย

นอกจากนี้ จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีในกรอบอนุภูมิภาคอีก ๔ การประชุม ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (LMI) ครั้งที่ ๑๒ การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-คงคา ครั้งที่ ๑๐  การประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๙ และการประชุมรัฐมนตรีประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๒ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมสามฝ่ายระหว่างไทย สำนักเลขาธิการอาเซียนกับนอร์เวย์ การประชุมสามฝ่ายระหว่างไทย สำนักเลขาธิการอาเซียนกับตุรกี การประชุมสามฝ่ายระหว่างไทย สำนักเลขาธิการอาเซียนกับสวิตเซอร์แลนด์ และพิธีภาคยานุวัติสารสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปรูและประเทศผู้สมัครอื่น ๆ

ในการประชุมครั้งนี้ จะมีผู้แทนจากกว่า ๓๐ ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา ๑๐ ประเทศ (ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี รัสเซีย สหรัฐอเมริกา) ประเทศสมาชิกการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกนอกเหนือจากประเทศคู่เจรจาอีก ๗ ประเทศ (บังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี มองโกเลีย ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ติมอร์-เลสเต และศรีลังกา) และประเทศที่ได้รับเชิญในฐานะแขกของประธานอาเซียน ได้แก่ นอร์เวย์ เปรู สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี

กระทรวงการต่างประเทศจะเปิดศูนย์สื่อมวลชนสำหรับการประชุมดังกล่าวที่เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น ๒๒ และเปิดทำการตามวันและเวลา ดังนี้

วันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒            ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒           ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.ง

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒               ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒            ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒                  ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒                 ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ทั้งนี้ สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ASEAN2019.go.th

CR:กระทรวงการต่างประเทศ