รัฐบาลญี่ปุ่นออกรายงานเตือนเรื่องภัยคุกคามจากการปกป้องทางการค้า

JUL 16 ,2019. NHK WORLD.

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนเรื่องภัยคุกคามจากพฤติกรรมการปกป้องทางการค้าทั่วโลกในปัจจุบัน

รายงานของทางการญี่ปุ่นกล่าวว่าขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการขยายตัวของพฤติกรรมการปกป้องทางการค้าระลอกใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 นับตั้งแต่เข้าสู่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา

ทั้งนี้การปกป้องทางการค้าครั้งใหญ่ระลอกแรกคือเมื่อครั้งที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเมื่อราวทศวรรษที่ 1930 ส่วนระลอกที่ 2 คือเมื่อครั้งที่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐทวีความรุนแรงขึ้นราวทศวรรษที่ 1980

รายงานได้วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังการปกป้องทางการค้าในปัจจุบัน โดยว่าผู้คนในชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะในชาติอุตสาหกรรมเป็นหลัก มีทัศนคติที่ไม่ดีนักต่อการค้าเสรี โดยกล่าวโทษแนวโน้มโลกาภิวัตน์ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาวะการจ้างงานย่ำแย่ลง

อีกปัจจัยหนึ่งคือการที่สหรัฐมองว่าทางการจีนได้ให้เงินอุดหนุนมหาศาลแก่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอื่น ๆ ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นภัยคุกคามมากขึ้นต่อสหรัฐ

รายงานของญี่ปุ่นชี้ถึงความกังวลว่าการขึ้นภาษีศุลกากรโต้ตอบกันไปมาระหว่างสหรัฐกับจีนอาจสร้างความผิดปกติในตลาดของประเทศอื่น ๆ

สมุดปกขาวของญี่ปุ่นกล่าวว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบการค้าใหม่ที่ตั้งอยู่บนระเบียบกฎเกณฑ์

CR: NHK WORLD