ผู้นำอาเซียนเตรียมผลักดันการประชุม RCEP ให้มีขึ้นภายในปีนี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 มิ.ย. 62 13:42 น.

  สำนักเลขาธิการอาเซียนรายงานว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้น ณ โรงแรม แอทธินี ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีผู้นำจาก 10 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วยเวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ บรูไน ลาว มาเลเซีย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

  วาระการประชุมที่สำคัญนั้นอยูู่การผลักดันให้มีการเจรจาทางการค้าเสรีอาเซียน (RCEP) ให้เกิดขึ้นในปีนี้โดยมี 10 ชาติอาเซียน และอีก 6 ชาติสมาชิกที่จะเจ้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีเป้าหมายสร้างความแข็งแกร่ง ของเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และรับมือกับผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้า (trade tension) ระหว่างอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ชาติอาเซียนรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และ ความไม่แน่นอนในภูมิภาคได้

  ผู้นำจากกลุ่มประเทศอาเซียน ยังได้ร่วมกันเปิดคลังเก็บสิ่งข้องเพื่อช่วยเหลือชาติอาเซียน ภายใต้โครงการโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน หรือ (DELSA) ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาท และยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนให้เป็นองค์กรของอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยมีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งทั้งสองโครงการนี้จะยกระดับจะช่วยเพิ่มศักยภาพของอาเซียนในการบริหารจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตามหลักแนวคิด”ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

  นอกจากนี้ชาติอาเซียน ยังได้มีการรับรองปฎิญาณกรุงเทพว่าด้วยการ ต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ที่แสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนที่มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยสนับสนุนนวัตกรรมการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆในการต่อต้านขยะทางทะเล

  โดยที่ประชุมอาเซียนยังเห็นพ้องกับไทยในการส่งเสริมชาติอาเซียนอาเซียนในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยได้มีการจัดทำเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการที่ยอมรับ อาทิ ความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์ รวมทั้งหลักการที่บรรจุอยู่ในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ แทค (TAC) โดยมีเป้าหมายสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประชาชนเป็นสำคัญ

  นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้นัดพบและพูดคุยหารือในด้านการค้าและเศรษฐกิจ กับนายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ , นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ , นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ด็อกเตอร์ มหาธีร์ มูฮาหมัด นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย

  ทั้งนี้ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้อาเซียน อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้

แหล่งที่มา : https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=QTB4aUtMNm1mQWc9