คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจยืนยัน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจยังเป็นเป้าหมายหลักของเอเปก

ซานเตียโก ชิลี , 5 มีนาคม 2562

CR:https://www.apec.org/Press/Photos/2019/0304_EC#album1-1

นายโรเบิร์ต โลจี สมาชิกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของเอเปก (APEC Economic Committee) กล่าวถึงความคืบหน้าของข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (the Trans-Pacific Partnership) หลังการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของชาติสมาชิกเอเปก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงซานเตียโก สาธารณรัฐชิลี โดยนายโรเบิร์ตกล่าวถึงการหารือรายละเอียดของ TPP ซึ่งมีผลไปในทิศทางบวก ทำให้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงความสำคัญและเป็นเป้าหมายหลักของเอเปก และจะมีการดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีส่วนสำคัญในการช่วยลดข้อจำกัดทางการค้าระหว่างชาติสมาชิกเอเปก โดยมีผลให้ภาษีศุลกากรลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5.3 ในปี 2560 ซึ่งการค้าระหว่างประเทศมีผลให้จีดีพีของชาติสมาชิกเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการก่อตั้งเอเปกขึ้นในปี 2532 ทั้งนี้ การค้าระหว่างประเทศได้ชะลอตัวลงตั้งแต่ปี 2555 และมีผลกระทบโดยตรงต่อจีดีพี พร้อมกับการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศของชาติสมาชิกที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น

“การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีความคืบหน้าตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งการรวมกลุ่มฯ จะช่วยให้การเติบโตในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น” นายโรเบิร์ต โลจี กล่าวหลังการประชุม

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของเอเปกได้เสนอแนะแนวทางนอกเหนือจากการลดภาษีเพื่อกระตุ้นการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ นโยบายที่ส่งเสริมการกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค กระตุ้นการจับจ่ายของกลุ่มชนชั้นกลาง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการดำเนินธุรกิจ และการเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเศรษฐกิจดิจิทัล ถือเป็นการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งเอเปกอยู่ระหว่างการร่างกรอบดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีแพลตฟอร์มที่สามารถดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซระหว่างกลุ่มวิสาหกิจขนาดต่าง ๆ ระหว่างชาติสมาชิก

ที่มา : APEC Economic Committee, Santiago, Chile, 5 March 2019

บทความภาษาไทยโดย สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s