จะยกระดับภาคบริการหรือยอมสูญเสีย !

กลุ่มงานภาคบริการเอเปค
ดีทรอยต์, สหรัฐอเมริกา
21 พฤษภาคม 2023

ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและตัวแทนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกร้องให้สมาชิกเอเปคแก้ไขอุปสรรคการค้าและบริการหรือจะยอมที่จะเผชิญหน้ากับการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม

ภาคบริการได้รับการขนานนามและได้รับการสนใจในฐานะแหล่งที่มาแหล่งใหม่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความโดดเด่นในเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของเอเปค การมีส่วนร่วมต่อเศรษฐกิจและโอกาสการจ้างงานมีความสำคัญมากจนผู้นำเอเปกในปี 2016 ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุในปี 2025

“2 ปีก่อนเส้นตาย เรายังไม่บรรลุเป้าหมายและจำเป็นต้องผลักดันอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีสภาพแวดล้อมภาคบริการที่แข็งแกร่งเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ” Thomas Fine ผู้ประสานงานกลุ่มงานภาคบริการเอเปคกล่าว

APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) กำหนดเป้าหมาย 3 ประการและต้องบรรลุผลภายในปี 2025 ได้แก่ (1) ลดข้อจำกัดด้านการค้าบริการและการลงทุนลงที่ต่อเนื่อง (2) เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกบริการจากสมาชิกเอเปคในการส่งออกบริการทั้งหมดของโลก และ (3) เพิ่มการค้าบริการให้เกินร้อยละ 6.8 และเกินมูลค่าเพิ่มของ ภาคบริการของ GDP รวมของภูมิภาคเอเปค

การค้าบริการพาณิชย์ในเอเปคลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2020 ที่ 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 4.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 ตามรายงานของ APEC Policy Support Unit (PSU) พวกเขายังคาดว่าปัจจุบัน ตัวเลขเหล่านี้จะใกล้เคียงกับระดับปี 2019 แต่ชี้ให้เห็นว่าเอเปคยังตามหลังเป้าหมายอยู่มากเนื่องจากการหยุดชะงักที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

Andre Wirjo นักวิเคราะห์จาก APEC Policy Support Unit กล่าวในระหว่างการเจรจาที่จัดขึ้นในเมืองดีทรอยต์เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคมว่า “มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าบริการ และปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือนโยบายของรัฐบาล ตัวอย่างของนโยบายเหล่านี้ ได้แก่ มาตรการจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการจัดหาบริการผ่านการแสดงตนเชิงพาณิชย์และการเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดา ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อการค้าบริการข้ามพรมแดน”

Wirjo มองว่าการวิเคราะห์ในช่วงต้นแสดงให้เห็นว่าสมาชิกเอเปคหลายแห่งได้ยกเลิกมาตรการชั่วคราวบางอย่างที่ใช้ระหว่างการแพร่ระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการที่กำหนดเป้าหมายไปที่การเคลื่อนย้ายผู้คนและการเดินทาง อย่างไรก็ตาม สมาชิกเอเปคบางเขตยังได้เริ่มใช้ข้อจำกัดทางการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างปี 2021-2022 ด้วย

ผู้เข้าร่วมการเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ซึ่งเน้นย้ำว่าการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับภาคบริการให้เติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะช่วยให้การเติบโตทั่วโลกเติบโตไปด้วย

“ด้วยการติดตามข้อจำกัดด้านการค้าบริการของทั้ง PSU และ OECD ทำให้ยังคงเป็นข้อควรกังวลและสิ่งที่ผู้กำหนดนโยบายต้องคำนึงถึง คือ คุณกำลังพลาดโอกาสสำหรับนโยบายด้านบริการที่จะกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม” John Drummond หัวหน้าแผนกการค้าบริการของ OECD กล่าวจากข้อมูลดัชนีจำกัดการค้าบริการ (Services Trade Restrictiveness Index: STRI)

เขาเน้นย้ำว่าผู้กำหนดนโยบายสามารถเพิ่มความพยายามเพื่อลดอุปสรรคต่อบริการที่จำเป็น เช่น โลจิสติกส์ การขนส่ง การเคลื่อนย้ายและการกระจายสินค้า รวมทั้งผลักดันการปฏิรูปการอำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น ความโปร่งใส ระบบอัตโนมัติ การปรับปรุงกระบวนการชายแดนและความร่วมมือของหน่วยงานชายแดน

ผู้เชี่ยวชาญยังได้หารือถึงวิธีการทำให้การค้าภาคบริการมีความครอบคลุมและเท่าเทียมกับสตรีมากขึ้น บทบาทของการปฏิรูปโครงสร้าง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างโอกาสและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการไปพร้อมกันได้อย่างไรนั้น การเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคโทรคมนาคมก็มีความสำคัญเช่นกัน

อ้างอิง

APEC. (21 May 2023). Experts: Elevate Services Trade or Stand to Lose Out. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2023/experts-elevate-services-trade-or-stand-to-lose-out

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์