การเพิ่มปริมาณพลังงานหมุนเวียนเป็น 2 เท่า: เอเปคกับการให้ความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด

คณะทำงานว่าด้วยพลังงานเอเปค
ดีทรอยต์, สหรัฐอเมริกา
22 พฤษภาคม 2023

เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานของเอเปคกระชับความร่วมมือเพื่อเร่งความคืบหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด รวมทั้งรับประกันการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมของภูมิภาค ในการประชุม ณ เมืองดีทรอยต์ เมืองแห่งอุตสาหกรรม

“พลังงานเป็นรากฐานในการสร้างเศรษฐกิจของเราและเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันระบบพลังงานในปัจจุบันของเราเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเผชิญ” Ariadne BenAissa หัวหน้าคณะทำงานว่าด้วยพลังงานเอเปค (APEC Energy Working Group: EWG) กล่าวในระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ภูมิภาคเอเปคมีส่วนถึงร้อยละ 59 ของการจัดหาพลังงานหลักทั้งหมดทั่วโลกในปี 2020 เชื้อเพลิงฟอสซิลครองสัดส่วนพลังงานผสมของเอเปคที่ร้อยละ 86 ของพลังงานหลักทั้งหมดและร้อยละ 75 ของการผลิตไฟฟ้า

แม้ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลจะเป็นส่วนใหญ่ของพลังงานในปัจจุบัน และภูมิภาคเอเปคยังคงเพิ่มกำลังการผลิตถ่านหิน แต่เอเปคกำลังพบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของพลังงานหมุนเวียน และปัจจุบันเร็วกว่ากำหนดการในการบรรลุเป้าหมายที่มีอยู่เพื่อเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและความเข้มข้นของพลังงานเป็น 2 เท่า

“เราได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน เร่งการใช้พลังงานหมุนเวียน และลดความเข้มของพลังงาน รวมถึงด้านอื่น ๆ” Elizabeth Urbanas ผู้แทนของสหรัฐอเมริกาและประธานร่วมของคณะทำงานว่าด้วยพลังงานเอเปคให้ความเห็นข้างต้น

เธอเสริมอีกว่า “แต่เราต้องเสริมสร้างความมุ่งมั่นด้านพลังงานของเรา เพื่อเร่งความก้าวหน้า ในขณะเดียวกันก็ปกป้องประชากรที่เปราะบางที่สุดที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เพื่อความก้าวหน้าของงานด้านพลังงานของเอเปคในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพของการประชุมเอเปค 2023 ได้เสนอข้อเสนอสำหรับการประชุมที่จะรับเอาเป้าหมายใหม่สำหรับการลดคาร์บอนของภาคพลังงาน โดยมีเป้าหมายใหม่สำหรับการผลิตไฟฟ้าปลอดจากคาร์บอนหรือแหล่งคาร์บอนที่เป็นกลางภายในปี 2035

Urbanas กล่าวอีกว่า “เรายังจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งทำได้ผ่านการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการตรวจจับการรั่วไหล เทคโนโลยีและวิธีการลดก๊าซมีเทนและความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความพยายามเหล่านี้”

การตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลประชาชนในภูมิภาค ในขณะที่สมาชิกเอเปคต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระบวนทัศน์ด้านพลังงานใหม่ เจ้าหน้าที่ด้านพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและภาคประชาสังคมจึงจัดเสวนาเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานก่อนการประชุม

การเสวนาพิจารณาการปฏิบัติจริงสำหรับการพิจารณาของสมาชิกเอเปค ขณะที่พวกเขาลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน และเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงการผสมผสานกันและการมุ่งเน้นที่การสนับสนุนแรงงานของภูมิภาค รวมทั้งสตรี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและอื่น ๆ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้นำมาใช้

BenAissa สรุปว่า “เราอาจจะพูดถึงการติดตั้งพลังงานลมนอกชายฝั่ง โครงสร้างพื้นฐานของไฮโดรเจน หรือแผนที่พลังงานแสงอาทิตย์แบบดิจิทัล แต่หัวใจของทั้งหมดนี้ สิ่งที่เรากำลังพูดถึง คือ การดูแลคนของเรา”

คณะทำงานกำลังเตรียมการประชุมรัฐมนตรีพลังงานปี 2023 ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ณ เมืองซีแอตเทิล โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานของเอเปคครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อ 8 ปีที่แล้วที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2015

ที่มา

APEC. (22 May 2023). APEC Prioritizes Clean Energy Transition, on Track to Doubling Renewable Energy Mix. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2023/apec-prioritizes-clean-energy-transition-on-track-to-doubling-renewable-energy-mix

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์