ถ้อยแถลงของรัฐมนตรี Buttigieg ในการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมเอเปค ครั้งที่ 11

การประชุมรัฐมนตรีคมนาคมเอเปค

ดีทรอยต์, สหรัฐอเมริกา

19 พฤษภาคม 2023

ช่วงท้ายของการประชุมรัฐมนตรีคมนาคม APEC ครั้งที่ 11 ในเมืองดีทรอยต์ Pete Buttigieg รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการณ์สรุปความพยายามที่สำคัญร่วมกันของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเอเปคเพื่อการฟื้นตัวที่ปลอดภัย ครอบคลุม ยืดหยุ่นและยั่งยืนจากโรคระบาดทั่วโลก

ถ้อยแถลงของรัฐมนตรี Buttigieg ได้เน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของการขนส่งในการขับเคลื่อนการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การรักษาห่วงโซ่อุปทานที่เปิดกว้าง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ตลอดจนปรับปรุงการเชื่อมต่อทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แถลงการณ์ระบุถึงคุณค่าของความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและการเชื่อมโยง และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสนับสนุนแรงงานที่จำเป็นในห่วงโซ่อุปทาน

รัฐมนตรีต่างตระหนักถึงบทบาทของภาคการขนส่งในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีการขนส่งที่ใหม่ สะอาดและเป็นนวัตกรรม รวมถึงโอกาสในการสร้างงานจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงและจับต้องได้ในระหว่างการประชุม รวมถึงกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษต่ำและเป็นศูนย์ อำนวยความสะดวกในการพัฒนาและเปลี่ยนไปสู่เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาการขนส่งทางทะเลที่ปล่อยมลพิษต่ำและเป็นศูนย์ และการลดคาร์บอนของท่าเรือเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รัฐมนตรี Buttigieg ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำให้แน่ใจว่านโยบายการขนส่งและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความครอบคลุม เข้าถึงได้และปลอดภัย และนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสำหรับทุกคนที่พวกเขาเป็นตัวแทน พวกเขาย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศและการบูรณาการที่มากขึ้นและการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ที่มีภูมิหลังหลากหลาย

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถอ่านแถลงการณ์ฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ https://www.apec.org/meeting-papers/sectoral-ministerial-meetings/transportation/2023-transportation-detroit

ที่มา

APEC. (19 May 2023). Chair’s Statement of the 11th APEC Transportation Ministerial Meeting. Retrieved from https://www.apec.org/meeting-papers/sectoral-ministerial-meetings/transportation/2023-transportation-detroit

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์