เอเปคเปิดตัวโครงการริเริ่มการเดินเรือสีเขียว (Green Maritime) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณะทำงานว่าด้วยการขนส่งของเอเปค

ดีทรอยต์, สหรัฐอเมริกา

18 พฤษภาคม 2023

เอเปคมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเดินเรือ โดยเปิดตัวโครงการริเริ่มความร่วมมือสีเขียว (Green Maritime) เพื่อช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายนำแนวปฏิบัติและเทคโนโลยีการเดินเรือใหม่ที่สะอาดกว่ามาใช้งาน

การเปิดตัวโครงการเกิดขึ้นในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปคครั้งที่ 11 (the 11th APEC Transportation Ministerial Meeting) ณ เมืองดีทรอยต์ โครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับบทบาทภาคการเดินเรือในการปล่อยมลพิษ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 3 ของการปล่อยมลพิษทั่วโลก

“ในฐานะสมาชิกของเอเปค ความเจริญรุ่งเรืองของเราเชื่อมโยงกับน่านน้ำมาโดยตลอด และเมื่อเราพิจารณาความท้าทายและโอกาสที่สมาชิกของเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นที่ชัดเจนว่างานเดินเรือของเราจะมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งในปีและทศวรรษข้างหน้า” Pete Buttigieg รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา กล่าวในปราศรัยระหว่างงานเปิดตัวโครงการที่ท่าเรือดีทรอยต์

เขากล่าวเสริมอีกว่า “มีข้อดีอย่างมากในการลดคาร์บอนในภาคการเดินเรือ นอกเหนือจากประโยชน์ด้านสภาพอากาศแล้ว ยังช่วยสร้างงาน ปกป้องชุมชนจากมลพิษและทำให้อุตสาหกรรมทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือและฟื้นคืนสภาพมากขึ้น”

“การตัดสินใจเรื่องสภาพอากาศทุกครั้งเป็นการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ แต่สำหรับภาคการเดินเรือและภาคอื่น ๆ ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับธุรกิจ”

ภาคการเดินเรืออยู่บนทางแพร่ง ทั่วโลกมีการผลักดันให้ท่าเรือและผู้ประกอบการเดินเรือนำเทคโนโลยีที่สะอาดมาใช้ สร้างเส้นทางเดินเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจัดการกับการปล่อยมลพิษของภาคส่วนนี้

โครงการริเริ่มการเดินเรือสีเขียวได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้กำหนดนโยบายโดยการสำรวจการใช้งานจริงของเทคโนโลยีการเดินเรือใหม่ๆ สำหรับเรือ เชื้อเพลิงทางเลือก พลังงานไฟฟ้า และพลังงานประเภทอื่น ๆ ตลอดจนการระบุอุปสรรค โอกาส และนโยบายที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของผู้ดำเนินการท่าเรือ

Pete Buttigieg ยังระบุอีกว่า “ด้วยความพยายามนี้ เราจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้กับท่าเรือขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วโลก เพื่อให้สมาชิกเอเปคสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้กับความคิดริเริ่มของตนเอง จากนั้นเราจะทำงานกับพันธมิตรเอเปคเพื่อสนับสนุนพวกเขาในขณะที่พวกเขาทำการเปลี่ยนแปลงนี้”

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2023 และจะมีการนำเสนอภาพรวมของการออกแบบและการดำเนินงานของท่าเรือ ตลอดจนสำรวจวิธีการสร้างความร่วมมือระหว่างท่าเรือต่าง ๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่สองและสามจะจัดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า และจะมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ปล่อยมลพิษต่ำและเป็นศูนย์ ตลอดจนการพัฒนากรอบการทำงานสำหรับผู้ประกอบการเดินเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“เราและเอเปคเป็นประชาคมเศรษฐกิจที่มีศูนย์กลางอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิก อย่างที่เราพูดกัน ต้องมีหัวข้อที่เกี่ยวกับน่านน้ำ เพราะนี่คือภูมิภาคแห่งนวัตกรรมอย่างลึกซึ้งและเป็นเช่นนี้มาโดยตลอด”

Pete Buttigieg ได้กล่าวสรุปว่า “เอเปคได้ค้นพบวิธีการที่ไม่เหมือนใครและสร้างสรรค์ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อพัฒนาความศิวิไลน์ทั้งบนบกและในทะเล ด้วยจิตวิญญาณนั้น ผมหวังว่าเราจะยังคงเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อจัดการกับความท้าทายร่วมกันที่เราเผชิญอยู่ แบ่งปันโอกาสที่มีอยู่ต่อหน้าเรา”

ที่มา

APEC. (18 May 2023). APEC Launches Green Maritime Initiative to Foster Collaboration and Address Climate Change. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2023/apec-launches-green-maritime-initiatives-to-foster-collaboration-and-address-climate-change

เรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์