รมช.ต่างประเทศอังกฤษเยือนไทย-บรูไน กระชับสัมพันธ์อาเซียน

12 ก.พ. 2566 เวลา 9:12 น./กรุงเทพธุรกิจ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนา ฝ่ายกิจการอินโด-แปซิฟิก ของสหราชอาณาจักร เดินทางเยือนบรูไนและไทย

แอนน์-มารี เทรเวลเลียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนา ฝ่ายกิจการอินโด-แปซิฟิก ของสหราชอาณาจักร  เดินทางเยือนบรูไนและไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า ความมั่นคง และวิทยาศาสตร์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของสหราชอาณาจักรที่มุ่งกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในวันที่ 9 ก.พ. ที่กรุงเทพฯ รัฐมนตรีเทรเวลเลียน  ได้พบกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ดร. วิชาวัฒน์ อิศรภักดี และหารือกันในหัวข้อความสัมพันธ์ทวิภาคีของสหราชอาณาจักรและไทย รวมถึงประเด็นที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทั้งวิกฤติในเมียนมาและสงครามในยูเครน

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของสหราชอาณาจักร โดยมีมูลค่าการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างกันมากกว่า 5 พันล้านปอนด์ มีธุรกิจที่ส่งออกจากสหราชอาณาจักรมายังไทยกว่า 5,000 บริษัท ยังประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ เมื่อปี 2565 รัฐบาลสหราชอาณาจักรและไทยยังได้ตกลงที่จะพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางการค้าระดับสูง (Enhanced Trade Partnership หรือ ETP) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการค้าและธุรกิจ นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังได้ร่วมลงนามในความเป็นหุ้นส่วนใหม่เพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านการจัดลำดับรหัสพันธุกรรม ความร่วมมือด้านการค้นคว้าวิจัยและการศึกษา รวมไปถึงการช่วยป้องกัน วินิจฉัย และการดูแลรักษาโรคที่มีความสำคัญ

นอกจากนี้ ในกรุงเทพฯ รัฐมนตรีเทรเวลเลียน ยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกับองค์กรที่ทำงานด้านมนุษยธรรมเพื่อหารือถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย วิกฤติที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้คนหลายแสนคนต้องพลัดถิ่น รวมไปถึงที่ต้องข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย เพื่อหนีภัยความรุนแรงของคณะรัฐประหารเมียนมา

สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศผู้มอบทุนสนับสนุนด้านมนุษยธรรมรายใหญ่ที่สุด โดยมีโครงการในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาและตามชายแดนไทยที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งให้การสนับสนุนผู้ลี้ภัยในด้านสาธารณสุข ที่พักพิง และ สุขอนามัย

ก่อนหน้านั้นในการเยือนบรูไนรัฐมนตรีเทรเวลเลียนเข้าร่วมการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์สหราชอาณาจักร-บรูไนครั้งที่สอง พร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศ ดาโตะ เอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ โดยรัฐมนตรีเทรเวลเลียนได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน

รัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศฝ่ายกิจการอินโด-แปซิฟิก ระบุ 

“ในฐานะสองชาติสมาชิกหลักของอาเซียน บรูไนและไทยเป็นชาติหุ้นส่วนสำคัญสำหรับสหราชอาณาจักรในช่วงเวลาที่เรามุ่งกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้า เทคโนโลยี ไปจนถึงด้านวิทยาศาสตร์ และความมั่นคงร่วมกันมากขึ้น เพื่อยังประโยชน์ต่อประเทศและต่อทั่วภูมิภาค”

Cr : กรุงเทพธุรกิจ