ไทยติดอันดับ 4 “ประเทศที่ได้รับอิทธิพลจีนมากที่สุดในโลก”

13 ธ.ค. 2565 เวลา 12:30 น./กรุงเทพธุรกิจ

ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศที่ได้รับอิทธิพลจีนมากที่สุดในโลก ส่วนประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากมากที่สุดคือปากีสถาน รองลงมาเป็นกัมพูชา สิงคโปร์ ตามลำดับ

ไชนาอินเด็กซ์ ได้สำรวจ ประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากจีนมากที่สุด จาก 82 ประเทศ โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของจีนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งผลการศึกษาได้จัดทำและเผยแพร่โดยองค์กร Doublethink Lab ซึ่งเป็นองค์ศึกษาด้านอิทธิพลของจีนร่วมกับเครือข่าย China in the World (ซีไอทีดับเบิลยู)

การศึกษานี้ได้ตั้งคำถาม 9 หัวข้อ เพื่อประเมินอิทธิพลของจีนในแต่ละประเทศ ได้แก่ สื่อ สถาบันการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม กองทัพ การบังคับใช้กฎหมาย เทคโนโลยี รวมถึงนโยบายภายในประเทศต่างประเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ ของรัฐบาลปักกิ่งในประเทศนั้น ๆ อาทิ การจ่ายค่าเดินทางให้เจ้าหน้าที่รัฐ, ให้ทุนการศึกษา, จัดฝึกอบอรมนักข่าว, ให้ทุนวิจัย, ทำการค้าและการลงทุน และให้ความร่วมมือทางทหาร ซึ่งรายงานวัดผลด้วยตัวชี้วัด 3 อย่าง ได้แก่ การเปิดเผย ความกดดัน และผลกระทบ

10 ประเทศแรกของโลกที่ได้รับอิทธิพลจากจีนมาที่สุด ได้แก่

1.ปากีสถาน

2.กัมพูชา

3.สิงคโปร์

4.ไทย

5.เปรู

6.แอฟริกาใต้

7.ฟิลิปปินส์

8.คีร์กีซสถาน

9. ทาจิกิสถาน

10.มาเลเซีย

ทั้งนี้ ไทยมีการเปิดเผยหรือแสดงถึงอิทธิพลจีนอยู่ที่ 70% มีความกดดันจากประเทศจีน 23% และได้รับผลกระทบจากจีน 52%

ส่วนปากีสถาน มีการเปิดเผยหรือแสดงถึงอิทธิพลจีนอยู่ที่ 70% มีความกดดันจากจีนอยู่ที่ 10% และได้รับผลกระทบจากจีนถึง 75% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ไม่ได้บ่งชี้ระดับความมีอิทธิพล 100%

โดยไทยได้รับอิทธิผลจากจีนในด้านกองทัพ การบังคับใช้กฎหมายและเทคโนโลยี ส่วนปากีสถานได้รับอิทธิพลจากจีนมากที่สุดในด้านเทคโนโลยี นโยบายต่างประเทศและกองทัพ

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ที่มีมานานหลายสิบปีระหว่างจีนและปากีสถานมีความแน่นแฟ้นมากขึ้น ตั้งแต่สหรัฐพยายามหนุนอินเดียเพื่อโจมตีอิทธิผลจีนที่เพิ่มขึ้นในแถบอินโดแปซิฟิก ด้านผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ เห็นว่า ความใกล้ชิดสนิทสนมของปากีสถานกับจีนเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของรัฐบาลอิสลามาบัดกับตะวันตกลดน้อยลง โดยเฉพาะช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

Cr : กรุงเทพธุรกิจ