‘อาเซียน’เปิดตัวแผนส่งเสริมความมั่นคงของผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

05 ธ.ค. 2565 เวลา 17:57 น./กรุงเทพธุรกิจ

อาเซียนจับมือองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ (USAID) และยูเอ็นวีเม็น เปิดตัวแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง (ASEAN RPA on WPS)

ตามที่ผู้นำสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำภูมิภาคในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 40 และ 41 เมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา ถือเป็นผลงานสำคัญในวาระที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียน ล่าสุดวันนี้มีการเปิดตัวแผนที่กรุงพนมเปญ วางเค้าโครงการปฏิบัติสี่เสาหลักว่าด้วยผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง ได้แก่ การปกป้องผู้หญิง การมีส่วนร่วม การป้องกัน การบรรเทาและฟื้นฟูควบคู่กับการปฏิบัติ การประสานงาน การรายงาน และการตรวจตราและประเมินผล ถือเป็นความมุ่งมั่นไปอีกระดับต่อวาระสันติภาพและความมั่นคงของผู้หญิงแล้วนำมาสู่การปฏิบัติ

ดร.อิง คันธา ปวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสตรีของกัมพูชา กล่าวว่า แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง เป็นก้าวย่างสำคัญในการเติมเต็มวิสัยทัศน์อาเซียนให้บรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในทุกมิติของสันติภาพและความมั่นคงไล่ตั้งแต่การป้องกันความขัดแย้ง, สร้างสันติภาพ, ป้องกันความรุนแรงสุดโต่ง และจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่กำลังปรากฏขึ้น เช่น ภัยพิบัติและโรคระบาดในภูมิภาค เป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเป็นประชาคมที่ครอบคลุมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง “อาเซียนมุ่งมั่นเดินหน้าทำวาระผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคงให้คืบหน้าซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นตัวนำทางเรา”

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำภูมิภาคถือเป็นก้าวย่างสำคัญในความพยายามของอาเซียน เพื่อสร้างหลักประกันว่ารัฐสมาชิกทั้งสิบยอมรับและใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำของผู้หญิงป้องกันความขัดแย้ง สร้างและรักษาสันติภาพในภูมิภาคต่อยอดจากความพยายามก่อนหน้า อันได้แก่ แถลงการณ์ร่วมส่งเสริมผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคงปี 2017, การเปิดตัวทำเนียบสตรีอาเซียนเพื่อสันติภาพในปี 2018 และการศึกษาภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคงในปี 2021 ทั้งสามหมุดหมายได้รับการสนับสนุนจาก USAID และยูเอ็นวีเม็น

โยฮันเนส เอ. อับราฮัม ทูตสหรัฐประจำอาเซียนกล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐจะเดินหน้าร่วมมือกับอาเซียนต่อไป เพื่อส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งกับบทบาทอันสำคัญของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

ด้านซาราห์ นิบบ์ส ผู้อำนวยการยูเอ็นวีเม็น ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกระบุ “วาระผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคงก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ปรับเปลี่ยนได้ที่ว่า สันติภาพคือพื้นฐานเชื่อมโยงสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงกับชาย แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง ให้กรอบสำคัญทำให้เกิดสันติภาพที่ครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้นในภูมิภาคนี้และเป็นจุดเริ่มต้นในการนำผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคงเข้าสู่การตัดสินใจด้านสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เช่น ปฏิบัติการรักษาสันติภาพและภัยคุกคามความมั่นคงแบบใหม่ๆ ที่กำลังเพิ่มมากขึ้น อันบั่นทอนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

Cr : กรุงเทพธุรกิจ