ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพถกความร่วมมือเศรษฐกิจ IMT-GT ที่ จ.ภูเก็ต 16 ก.ย.

infoquest

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ก.ย.65 ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Idonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2536 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละประเทศมาส่งเสริมเกื้อกูลกัน ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย 11 รัฐทางเหนือและตะวันตกของมาเลเซีย และ 10 จังหวัดบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย

การประชุมดังกล่าว จะมีการออกแถลงการณ์ร่วม โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบต่อร่างฯ เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยสาระครอบคลุม 1.การรับรองแผนดำเนินงานระยะ 5 ปี (66-69) เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในอีก 5 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อการบูรณาการในระดับภูมิภาค การเจริญเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน สามการเติบโตแบบครอบคลุม เป็นต้น 2.การเน้นย้ำความสำคัญของเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิทยาลัย และการนำวิจัยมาใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอนุภูมิภาค 3.ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในระดับจังหวัดให้การดำเนินงานแผนการโครงการเกิดเป็นรูปธรรมสร้างประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่น และ 4.เพิ่มรัฐปะหัง รัฐตรังกานู และรัฐยะโฮร์เป็นสมาชิกใหม่ของแผนงานฯ

ในการประชุมครั้งนี้ จะมีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการเมืองยางพารา โดยขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วย 1.เสนอแนะนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือเกี่ยวกับการผลิตยางและอุตสาหกรรมยาง 2.ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยมากขึ้น 3.ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของผลิตภัณฑ์จากเมืองยางพารา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา 4.ฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของเมืองยางพารา และ 5.ส่งเสริมและสร้างการทดสอบผลิตภัณฑ์ การวิจัย และพัฒนาของกลุ่มประเทศสมาชิก

น.ส.รัชดา กล่าวว่า การเดินหน้าเศรษฐกิจสามฝ่าย จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น อุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และฮาลาล รวมทั้งเปิดโอกาสแก่นักลงทุนไทยในการเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านในกิจการที่มีศักยภาพ ยิ่งกว่านั้นทั้ง 3 ประเทศจะร่วมกันจัดทำแนวทางปฎิบัติสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้ IMT-GT เป็นอนุภูมิภาคการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอล โดยเร่งรัดความร่วมมือด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์