เอเปคกระชับความร่วมมือการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

25 สิงหาคม 2022 การประชุมรัฐมตรีด้านการป่าไม้ ครั้งที่ 5 เชียงใหม่ ประเทศไทย

รัฐมนตรีด้านป่าไม้จากสมาชิกเอเปคกำลังเร่งให้ความร่วมมือมากขึ้นในการควบคุมการตัดไม้ทำลายป่าและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ในขณะที่ภูมิภาคต้องยกระดับการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและดำเนินการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

เอเปคมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มากกว่าร้อยละ 50 จากทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ไม้ร้อยละ 60 ของทั่วโลก และร้อยละ 80 ของการค้าผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ทั่วโลก

สมาชิกเอเปคกำลังดำเนินการตามเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างน้อย 20 ล้านเฮกตาร์ภายในปี 2020 ของทั่วทั้งภูมิภาค และบรรลุเป้าหมายนี้แล้ว โดยพื้นที่ป่าในเอเปคเพิ่มขึ้น 27.9 ล้านเฮกตาร์ระหว่างปี 2007-2020

“แม้ว่าเราจะสามารถบรรลุภารกิจของเราได้ในปี 2020 แต่ถึงกระนั้น การเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่นเดียวกับผลทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และระดับโลกอื่น ๆ ความท้าทายทั้งหมดยังคงเป็นข้อกังวลหลักของนโยบายป่าไม้” นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกล่าว

นายวราวุธกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีด้านป่าไม้เอเปคที่ จ.เชียงใหม่ เขาได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศไทย นั่นคือ โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (BCG) เพื่อเอาชนะภัยคุกคามทั่วโลกในปัจจุบัน แบบจำลองนี้รวมเอาแนวทางทางเศรษฐกิจ 3 วิธีซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าและส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงป่าไม้โดยไม่กระทบต่อความต้องการผลิตภัณฑ์จากป่าไม้

นายวราวุธรับทราบถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเอเปค ด้านการลักลอบตัดไม้และการค้าที่เกี่ยวข้อง  (APEC Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade) และกระตุ้นเศรษฐกิจของสมาชิกให้กระชับความร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปในการต่อสู้กับการตัดไม้ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเอเปค

“เนื่องจากเอเปคเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ สำหรับการค้าผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ทั่วโลก และเพื่อให้ภูมิภาคนี้มีความรับผิดชอบมากขึ้นในการทำให้มั่นใจว่ามีการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือเป็นใคร เราไม่สามารถหนีจากผลกระทบเหล่านี้ได้” เขากล่าวเสริม

นายวราวุธยอมรับว่าป่าไม้มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในแง่ของการบรรเทาและการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระบวนการมุ่งสู่การลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรักษาพื้นที่ป่าและย้อนกลับการสูญเสียป่า ป้องกันการเสื่อมโทรมของป่าและจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

“เราตระหนักถึงผลกระทบของสภาพอากาศสุดขั้ว ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การได้รับประสบการณ์ในหลายส่วนของโลก รวมถึงในภูมิภาคของเรา ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม และคลื่นความร้อน สิ่งเหล่านี้เป็นคำเตือนของธรรมชาติที่บอกเรา ซึ่งหมายถึงราคาที่ต้องจ่ายในการเฉยเมยหรือการดำเนินการช้า” ดร. รีเบคก้า สตา มาเรีย (Dr Rebecca Sta Maria) กรรมการบริหารของสำนักเลขาธิการเอเปคกล่าว

“ในการประชุมของเรามีความสำคัญ การป่าไม้ซึ่งมีบทบาทเฉพาะตัวและมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน เรามีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำภาคส่วนในการบรรลุการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เธอกล่าวสรุป

ที่มา

APEC. (25 August 2022). APEC to Strengthen Cooperation in Sustainable Forest Management. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2022/apec-to-strengthen-cooperation-in-sustainable-forest-management

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์