เตือนเกาหลีใต้เผชิญ “ระบาดซ้อน” ทั้งโควิด-ไข้หวัดใหญ่

12/09/2565 13:56 สำนักข่าวไทย

โซล 12 ก.ย.- ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า เกาหลีใต้เสี่ยงเผชิญการระบาดพร้อมกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงไปจนถึงฤดูหนาวปีนี้ ทางการจึงควรเตรียมพร้อมระบบรับมือทางการแพทย์อย่างรอบคอบ

สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีหรือเคดีซีเอ (KDCA) ของเกาหลีใต้แจ้งข้อมูลล่าสุดว่า ช่วงวันที่ 28 สิงหาคมถึง 3 กันยายนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่แสดงอาการของโรคไข้หวัดใหญ่เฉลี่ย 4.7 คนต่อประชากรทุก 1,000 คน เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 3.3 คนต่อประชากรทุก 1,000 คนในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนหน้านั้น เฉพาะคนวัยต่ำกว่า 50 ปี เพิ่มขึ้นจาก 5.2 เป็น 8.5 สูงกว่าเกณฑ์ปี 2565-2566 ที่กำหนดไว้ที่ 4.9 คนต่อประชากรทุก 1,000 คน ส่วนโรคโควิด-19 แม้วันนี้แจ้งผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,938 คน ลดลงอย่างมากจากที่เคยสูงสุดที่ 180,000 คนเมื่อกลางเดือนสิงหาคม แต่เนื่องจากเกาหลีใต้กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวที่ไม่มีการใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่โควิดระบาด ทำให้เสี่ยงที่จะเกิดการระบาดระลอกใหม่ ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า หากโควิดกลับมาระบาดใหม่พร้อมกับไข้หวัดใหญ่ระบาดจะทำให้ประชาชนสับสนว่าตนเองติดเชื้อใดกันแน่ และอาจทำให้มีผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นมาก สร้างแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขทั้งประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญแนะว่า หากเกิดการระบาดพร้อมกันจริง จะต้องตรวจให้ได้ว่าผู้ป่วยติดโควิดหรือไม่ แต่การตรวจแบบให้ผลรวดเร็วหรือเอทีเค (ATK) มีข้อจำกัด ทางการจึงต้องมีกระบวนการที่พร้อมตรวจและรักษาผู้ป่วยทั้งสองโรค และอาจต้องพิจารณาเรื่องนำการตรวจแบบพีซีอาร์ (PCR) มาใช้ตรวจโควิดและไข้หวัดใหญ่ได้ในเวลาเดียวกัน รวมทั้งจัดเตรียมแผนการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิดและวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ในเวลาเดียวกันด้วย.

Cr. สำนักข่าวไทย