ไต้หวันจะเริ่มใช้ฟรีวีซ่ากับบางประเทศอีกครั้ง

05/09/2565 14:10 สำนักข่าวไทย

ไทเป 5 ก.ย.- ไต้หวันจะเริ่มให้นักเดินทางจากบางประเทศเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้อีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์หน้า ตามนโยบายทยอยผ่อนคลายมาตรการจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ศูนย์ควบคุมการระบาดกลางของไต้หวันแถลงวันนี้ว่า จะเริ่มใช้ฟรีวีซ่ากับผู้เดินทางมาจากสหรัฐ แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ยุโรป และประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไป เป็นการตัดสินใจตามข้อเท็จจริงที่ว่า ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกได้เปิดพรมแดนและใช้มาตรการพรมแดนก่อนโควิดระบาดอีกครั้ง และตามความจำเป็นเรื่องการรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันการระบาด กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และการแลกเปลี่ยนสากล อย่างไรก็ดี ทางการยังคงให้ผู้เดินทางเข้ามาแบบฟรีวีซ่าจะต้องกักตัว 3 วัน และรับการตรวจหาเชื้อแบบพีซีอาร์ (PCR) เมื่อเดินทางมาถึง รวมทั้งกำหนดจำนวนผู้เดินทางเข้าสูงสุดไว้ที่สัปดาห์ละ 50,000 คน ส่วนการแสดงผลตรวจหาเชื้อแบบพีซีอาร์เป็นลบก่อนออกเดินทางได้ยกเลิกไปแล้ว

ไต้หวันแจ้งพบผู้ติดเชื้อในชุมชนมากกว่า 5 ล้าน 3 แสนคนนับตั้งแต่ต้นปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน เกือบทั้งหมดมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลย.

Cr. สำนักข่าวไทย