เกาหลีใต้ส่อแววเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดของโลกในปี 2587

infoquest

สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยรายงานคาดการณ์ว่า เกาหลีใต้อาจจะกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปสูงที่สุดของโลกในปี 2587 เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

รายงานคาดการณ์ระบุว่า ในปี 2587 นี้ สัดส่วนพลเมืองสูงอายุในเกาหลีใต้จะอยู่ที่ 36.7% ของประชากรทั้งหมด แซงหน้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งอยู่ที่ 36.5% โดยช่วงเวลาคาดการณ์ที่เกาหลีใต้จะมีพลเมืองสูงอายุมากที่สุดในโลกนั้นเร็วขึ้น 1 ปีจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อปี 2562

รายงานระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวรวบรวมจากการคาดการณ์แนวโน้มประชากรโลกขององค์การสหประชาชาติ (UN) และการคาดการณ์ประชากรเกาหลีใต้ในช่วงปี 2563-2613 ของสำนักงานสถิติเกาหลีใต้

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า เกาหลีใต้เข้าสู่สังคมสูงอายุในอัตราที่รวดเร็วกว่าเดิม ขณะที่จำนวนประชากรโดยรวมเริ่มจะลดลงในปีที่แล้ว ท่ามกลางอัตราเกิดที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คาดว่าสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มจะสูงถึง 17.5% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี 2565 และเพิ่มเป็น 46.4% ในปี 2613

ขณะเดียวกันสัดส่วนของประชากรวัยทำงาน หรือผู้มีอายุ 15-64 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 73.4% ในปี 2555 ที่ผ่านมานั้น จะลดลงเหลือ 71% ในปี 2565 และมีแนวโน้มจะร่วงลงเหลือ 46.1% ในปี 2613

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์