IMF บรรลุข้อตกลงจัดหาเงินกู้ให้ศรีลังกา 2.9 พันล้านดอลล์ ช่วยกู้วิกฤตศก.

infoquest

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับรัฐบาลศรีลังกา โดย IMF จะจัดหาเงินกู้ระยะเวลา 48 เดือนวงเงิน 2.9 พันล้านดอลลาร์ให้กับศรีลังกา เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของศรีลังกาซึ่งเผชิญวิกฤตรุนแรงในขณะนี้

สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า เงินกู้ดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้โครงการ “Extended Fund Facility” ของ IMF ซึ่งเป็นโครงการที่ IMF จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการรับมือกับปัญหาดุลชำระเงินหรือกระแสเงินสดหมุนเวียน

นายปีเตอร์ เบรเออร์ และนายมาซาฮิโร่ โนแซค ตัวแทนของ IMF ซึ่งทำหน้าที่เจรจากับรัฐบาลศรีลังกาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า “ศรีลังกาเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรง ความเปราะบางได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทุนสำรองเงินตราต่างประเทศไม่เพียงพอ และหนี้สาธารณะเผชิญกับความไม่แน่นอน”

สำหรับเงินกู้ใหม่นี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของ IMF ก่อนที่จะเบิกจ่ายให้กับศรีลังกาต่อไป

ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของศรีลังกาจะหดตัวลง 8.7% ในปีนี้ และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งเหนือระดับ 60%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์