นักบินอวกาศจีนทดลองปลูกข้าวบนอวกาศ

01/09/2565 10:14

จีน 1 ก.ย. – นักบินอวกาศจีนทดลองเพาะปลูกพืชในสถานีอวกาศของจีน ล่าสุด เมล็ดพันธุ์พืช 2 ชนิดในโมดูลห้องปฏิบัติการเวิ่นเทียน เริ่มเจริญเติบโตและอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงดี

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืช 2 ชนิดนี้ ได้แก่ เธลเครส และข้าว ถูกติดตั้งในห้องทดลองนิเวศวิทยาชีวิตของโมดูลห้องปฏิบัติการเวิ่นเทียน ซึ่งถูกส่งสู่ห้วงอวกาศในเดือนกรกฎาคม และเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองปลูกในอวกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภาคพื้นดิน

ล่าสุด ต้นอ่อนเธลเครสผลิใบหลายใบแล้ว ส่วนต้นกล้าข้าว สูงราว 30 เซนติเมตร หลังจากนี้ จะมีการทดลองวงจรชีวิตของพืชทั้งสองต้นเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์จากบนอวกาศ

นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์พืชเซลล์โมเลกุล สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน กล่าวว่าจีนได้เมล็ดพันธุ์อวกาศของเธลเครสจากการทดลองวงจรชีวิตครั้งก่อนในอวกาศ ทั้งหวังว่าการทดลองวงจรชีวิตของข้าวในโมดูลฯ จะประสบความสำเร็จตามคาด และส่งมอบแนวทางเชิงทฤษฎีสำหรับการผลิตธัญพืชในอวกาศต่อไป

Cr. สำนักข่าวไทย