IMF ไฟเขียวเงินช่วยเหลือปากีสถาน 1.1 พันล้านดอลล์ หลังเผชิญน้ำท่วมหนัก

infoquest

คณะกรรมการบริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) อนุมัติโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ปากีสถานครั้งที่ 7 และ 8 ซึ่งทำให้สามารถเบิกจ่ายเงินจำนวนกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ให้กับปากีสถาน หลังจากที่คณะกรรมการ IMF ได้ทำการทบทวนโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ปากีสถานซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนเงินสดในขณะนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการ IMF เห็นชอบที่จะขยายเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือปากีสถานออกไปอีก 1 ปี และเพิ่มสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ให้กับปากีสถานอีก 720 ล้านดอลลาร์

การอนุมัติเงินช่วยเหลือครั้งนี้จะช่วยเยียวยาผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปากีสถาน โดยรัฐมนตรีฝ่ายวางแผนของปากีสถานประเมินความเสียหายไว้อย่างน้อย 1 หมื่นล้านดอลลาร์

นายอันโตอิเนตต์ ซาเยห์ รองผู้อำนวยการ IMF กล่าวว่า การยึดมั่นในนโยบายปรับขึ้นภาษีเชื้อเพลิงและภาษีนำเข้าพลังงานถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเศรษฐกิจปากีสถานได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากสงครามในยูเครน และปัญหาภายในประเทศซึ่งรวมถึงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินที่ส่งผลให้เศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วนเติบโตอย่างไม่เสมอภาคและไม่สมดุล

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของปากีสถานทรุดตัวลงสู่ระดับที่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการส่งออกได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้น ขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและเงินเฟ้อที่ระดับสูงมาก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์