ญี่ปุ่นยกเลิกคำสั่งอพยพหนีนิวเคลียร์รั่วเมื่อ 11 ปีก่อน

30/08/2565 10:46 สำนักข่าวไทย

ฟุตาบะ 30 ส.ค.- ญี่ปุ่นยกเลิกคำสั่งอพยพประชาชนในเมืองฟุตาบะ จังหวัดฟุกุชิมะ แล้วในวันนี้ หลังจากประกาศใช้ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ในปี 2554 โดยเป็นเมืองแห่งสุดท้ายจากทั้งหมด 11 แห่งที่ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว

แผ่นดินไหวใหญ่และสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ทำให้เตาปฏิกรณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะของบริษัทไฟฟ้าโตเกียวเสียหาย และมีรังสีรั่วไหลในระดับสูงจนเป็นอันตราย ญี่ปุ่นสั่งอพยพประชาชนใน 11 เมืองให้ออกไปอยู่นอกจังหวัดฟุกุชิมะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และเพิ่งอนุญาตให้เข้าไปในจังหวัดได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 แต่ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปอยู่อาศัย

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ 11 มีนาคม 2554

ทางการทยอยยกเลิกคำสั่งอพยพตามเมืองต่าง ๆ โดยมีเมืองฟุตาบะเป็นเมืองสุดท้ายที่ยกเลิกคำสั่งอพยพในวันนี้ อย่างไรก็ดี ร้อยละ 80 ของเมืองยังคงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ยากจะกลับไปอยู่อาศัย เมืองฟุตาบะตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนประชากรเป็น 2,000 คนให้ได้ภายในปี 2573 แต่ผลสำรวจเมื่อปีที่แล้วพบว่า ชาวเมืองร้อยละ 60.5 ไม่คิดกลับไปอีกแล้ว และมีเพียงร้อยละ 11.3 ที่อยากกลับ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ว่า ตั้งเป้าไว้ว่าประชาชนจะกลับไปอาศัยในพื้นที่นอกเขตบูรณะฟื้นฟูภายในสิ้นคริสต์ทศวรรษนี้ แต่แนวโน้มดูไม่ชัดเจน เนื่องจากพื้นที่กว่า 300 ตารางกิโลเมตรใน 7 เมืองของจังหวัดฟุกุชิมะยังคงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ยากจะกลับไปอยู่อาศัย.

Cr. สำนักข่าวไทย