เกาหลีใต้บังคับ บ.บุหรี่พิมพ์คำเตือนบนซองแบบใหม่

28/08/2565 14:42 สำนักข่าวไทย

โซล 28 ส.ค.- กระทรวงสุขภาพและสวัสดิการของเกาหลีใต้แถลงวันนี้ว่า ผู้ผลิตบุหรี่ในเกาหลีใต้จะต้องพิมพ์ภาพคำเตือนสุขภาพบนซองที่มีความจริงจังมากยิ่งขึ้น เมื่อระเบียบใหม่บังคับใช้ในวันที่ 23 ธันวาคมนี้

กระทรวงจะเผยแพร่คู่มือการแจ้งคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ฉบับปรับปรุงใหม่ในวันจันทร์ หลังจากร่างทบทวนระเบียบอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐบาลผ่านความเห็นชอบเมื่อเดือนมิถุนายน คู่มือนี้กำหนดให้บริษัทบุหรี่ต้องพิมพ์ภาพคำเตือนที่มีความจริงจังมากยิ่งขึ้น เช่น ภาพคำเตือนอันตรายของการสูบบุหรี่มือสองที่เป็นภาพจำลองทารกแรกเกิดดูดขวดนมที่ข้างในเต็มไปด้วยก้นบุหรี่ ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องพื้นที่คำเตือนสุขภาพไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลของเว็บไซต์สตาติสตา (statista) ระบุว่า ปี 2563 เกาหลีใต้มีผู้ชายสูบบุหรี่ราวร้อยละ 33 ผู้หญิงสูบราวร้อยละ 5.5.

Cr. สำนักข่าวไทย