ดับเบิลยูเอฟพีเตือนขาดแคลนอาหารรุนแรงขึ้น

27/08/2565 15:17 สำนักข่าวไทย

27 ส.ค. – ดับเบิลยูเอฟพี เตือนความมั่นคงทางอาหารของโลกเสื่อมโทรมลงอย่างหนัก จำนวนผู้ขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงมีถึง 345 ล้านคน

โครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ หรือดับเบิลยูเอฟพี เตือนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมานี้ ความมั่นคงทางอาหารของโลกเสื่อมโทรมลงอย่างหนัก จำนวนผู้ขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงมีถึง 345 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นถึง 150% สาเหตุมาจากปัญหาโควิด-19 ปัญหาโลกร้อน และปัญหายูเครนกับรัสเซีย ซึ่งเป็นชาติผู้ผลิตและส่งออกอาหารที่ใหญ่ที่สุดของโลก ส่งผลให้การส่งออกอาหารลดน้อยลงอย่างรวดเร็วและมีราคาแพงขึ้นมากทั่วโลก

นายอาริฟ ฮูเซน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโครงการอาหารโลก เตือนว่า ภาวะขาดแคลนอาหารจะรุนแรงยิ่งขึ้น ประชาชน 828 ล้านคนทั่วโลก ต้องข่มตานอนทั้งที่ท้องไม่มีอาหาร และ 50 ล้านคน ใน 45 ประเทศทั่วโลก กำลังเผชิญกับความอดอยาก.

Cr. สำนักข่าวไทย