ไหหลำจะห้ามขายรถใช้น้ำมันภายในปี 2573

24/08/2565 13:53 สำนักข่าวไทย

ไหโข่ว 24 ส.ค.- เกาะไหหลำของจีนจะห้ามจำหน่ายรถที่ใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลภายในปี 2573 เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซที่ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง นับเป็นมณฑลแรกของจีนที่ออกมาตรการนี้

ไหหลำประกาศในแผนปฏิบัติตามการปล่อยคาร์บอนให้ถึงค่าสูงสุดแล้วค่อย ๆ ลดลง (Carbon Peak Implementation Plan) ว่า จะห้ามจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลภายในปี 2573 และจะส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยมาตรการลดหย่อนภาษี และขยายจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยตั้งเป้าจะมีรถไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 45 ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573 และจะกำหนดเขตปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ที่ห้ามรถยนต์ใช้น้ำมันแล่นผ่าน

ทางการไหหลำประกาศเรื่องส่งเสริมใช้รถยนต์ไฟฟ้าในขณะที่จีนกำลังเผชิญกับฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดและแห้งแล้งที่สุดในรอบหลายทศวรรษ พืชผลแห้งตาย น้ำในแม่น้ำและในเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าเหือดแห้ง รัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรมจีนเคยกล่าวไว้เมื่อเดือนกันยายน 2560 ว่า รัฐบาลกำลังจัดทำแผนการหยุดผลิตและจำหน่ายรถใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดจนถึงขณะนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะตามเมืองต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยหมอกควันพิษ และเพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า โดยเมื่อปีที่แล้วจีนมียอดจำหน่ายรถไฟฟ้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดจำหน่ายทั่วโลก.

Cr. สำนักข่าวไทย