สิงคโปร์เลิกใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่ปิดตั้งแต่ 29 ส.ค.

24/08/2565 11:50 สำนักข่าวไทย

สิงคโปร์ 24 ส.ค.- สิงคโปร์จะยกเลิกคำสั่งสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ปิดตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม นับเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชียที่ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ปิด และจะยกเลิกการกักตัวคนเข้าประเทศที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ

นายลอเรนซ์ หว่อง รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในฐานะประธานร่วมคณะทำงานเฉพาะกิจรับมือเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงวันนี้ว่า สถานที่ปิดส่วนใหญ่จะไม่บังคับสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ยกเว้นโรงพยาบาล สถานดูแลและพักฟื้น และรถโดยสารสาธารณะ ขณะที่รถโดยสารส่วนตัว รถนักเรียนและรถแท็กซี่จะไม่บังคับสวมหน้ากากอนามัย ปัจจุบันสิงคโปร์อนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่เปิดเท่านั้น อย่างไรก็ดี ขอให้ผู้สูงอายุและผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องสวมหน้ากากอนามัยต่อไปเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดที่มีคนหนาแน่นเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ

ลอเรนซ์ หว่อง รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

นอกจากนี้นับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมเป็นต้นไป ผู้เดินทางเข้าสิงคโปร์ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไม่ครบโดสจะไม่ต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วันอีกต่อไป แต่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อเป็นลบ 2 วันก่อนเดินทางถึงสิงคโปร์ ส่วนผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจะเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อหรือกักตัว รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เผยด้วยว่า การผ่อนคลายมาตรการจำกัดการแพร่ระบาดของโควิดเป็นขั้นตอนสำคัญของสิงคโปร์ในการมีชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัส แต่ขอเตือนว่าการแพร่ระบาดยังไม่สิ้นสุด.

Cr. สำนักข่าวไทย