ระบบกำกับดูแลวัคซีนของจีนผ่านการประเมินล่าสุดของ WHO

infoquest

ระบบกำกับดูแลวัคซีนของจีนได้ผ่านการประเมินโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยยอมรับความสามารถในการกำกับดูแลของจีนในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของวัคซีน

ทั้งนี้ การประเมินระบบกำกับดูแลวัคซีนแห่งชาติของ WHO นั้น เป็นการประเมินระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งสามารถประเมินระดับกฎระเบียบด้านวัคซีนภายในประเทศได้อย่างครอบคลุมและเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จีนได้เคยผ่านการประเมินในลักษณะนี้มาแล้วในปี 2554 และ 2557

นายเกาเดน กาเลีย ตัวแทนของ WHO ประจำประเทศจีนกล่าวว่า การที่ระบบกำกับดูแลวัคซีนของจีนผ่านการประเมินได้แสดงให้เห็นว่า จีนมีระบบกำกับดูแลวัคซีนที่มีเสถียรภาพ ซึ่งสามารถรับรองการผลิต นำเข้า และแจกจ่ายวัคซีนในประเทศได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

นายหวง เกา รองหัวหน้าสำนักงานผลิตภัณฑ์การแพทย์แห่งชาติกล่าวว่า ความสำเร็จจากการประเมินครั้งล่าสุด ส่งผลดีต่อการส่งออกวัคซีนของจีน และทำให้จีนสามารถมีส่วนในการส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์