ไทย-จีน นัดถกเวที Sub-Committee เร่งหาแนวทางขยายโอกาสการค้า-การลงทุน

infoquest

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ประเทศจีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุน (Sub-Committee) ไทย-จีน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน ระดับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ โดยการประชุมครั้งนี้ นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ จะเป็นประธานร่วมกับนายหลี่ เฟย ผู้ช่วยรมว.พาณิชย์ของจีน

นางอรมน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีการประชุมระดับ รมช.พาณิชย์ ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้ว่างเว้นมากว่า 6 ปี นับจากการประชุมครั้งแรกเมื่อปี 59 จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้หารือประเด็นทางเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้า ซึ่งไทยได้ตั้งเป้าหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ และขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับจีน ช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะการลดอุปสรรคการขนส่งสินค้าผ่านด่านจีน

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) ฉบับปี 2565-2569 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆ อาทิ การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอวกาศ การท่องเที่ยว และความร่วมมือระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

ทั้งนี้ จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย. 65) การค้าระหว่างไทยกับจีน มีมูลค่า 54,454 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าส่งออกสำคัญของไทย อาทิ ผลไม้สด เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และสินค้านำเข้าสำคัญของไทย อาทิ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก และชิ้นส่วนยานยนต์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์