อาเซียน-ฮ่องกง เดินหน้าเจรจาเปิดเสรี หนุนนักลงทุนภาคการผลิต-ตลาดหลักทรัพย์

infoquest

น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 10 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยที่ประชุมได้หารือถึงความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) การเจรจาความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA) และการเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกง ในเดือนก.ย.นี้

น.ส.โชติมา กล่าวว่า อาเซียนและฮ่องกงอยู่ระหว่างการเจรจาทวิภาคี เพื่อเปิดเสรีให้กับนักลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนและฮ่องกง สามารถเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการประชุมครั้งนี้ ไทยได้ย้ำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและฮ่องกง เร่งเจรจาประเด็นที่เหลือภายใต้ความตกลง AHKIA ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว อาทิ คำนิยามบุคคลธรรมดาของภาคี และการระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนระหว่างภาคีกับผู้ลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ และส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ ภายใต้ความตกลง AHKFTA ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฮ่องกง 5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยไทยได้รับเลือกให้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ของกลุ่มประเทศอาเซียนเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMVT) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนก.ย.นี้

ทั้งนี้ ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 6 ของอาเซียน โดยในปี 64 การค้าระหว่างอาเซียนและฮ่องกง มีมูลค่า 132,923 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 18% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยอาเซียนส่งออกไปฮ่องกง มูลค่า 113,682 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 18.3% และนำเข้าจากฮ่องกง มูลค่า 19,240 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 16.7% โดยฮ่องกงยังเป็นผู้ลงทุนลำดับ 5 ของอาเซียน มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จากฮ่องกงไปยังอาเซียน มูลค่า 8,110 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 3% ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดของอาเซียน

สำหรับในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย. 65) การค้าระหว่างไทยกับฮ่องกง มีมูลค่า 6,896.22 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปฮ่องกง มูลค่า 5,547.03 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ อากาศยาน ยานอวกาศและส่วนประกอบ และผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ขณะที่ไทยนำเข้าจากฮ่องกง มูลค่า 1,349.19 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์