รัฐบาลทหารเมียนมาโต้อาเซียนที่ไม่ให้ร่วมประชุม

17/08/2565 17:01 สำนักข่าวไทย

ย่างกุ้ง 17 ส.ค. – รัฐบาลทหารเมียนมากล่าววันนี้โจมตีอาเซียนที่ไม่เชิญผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาให้เข้าร่วมการประชุมอาเซียน โดยกล่าวหาอาเซียนว่า ยอมจำนนต่อแรงกดดันภายนอก

ซอ มิน ตัน โฆษกรัฐบาลทหารเมียนมากล่าววันนี้ว่า หากเก้าอี้สำหรับตัวแทนจากเมียนมาในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนยังว่างอยู่ ก็ไม่ควรจะเรียกว่าเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เขากล่าวด้วยว่า รัฐบาลทหารเมียนมากำลังทำงานเพื่อริเริ่มแผนสันติภาพภายในประเทศ เขากล่าวว่า สิ่งที่อาเซียนต้องการคือ ให้เมียนมาพบและเจรจากับผู้ก่อการร้าย ซึ่งเป็นถ้อยคำที่รัฐบาลทหารที่ใช้เรียกขานกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องประขาธิปไตยที่จับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลทหาร ที่เข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปีที่แล้ว เขากล่าวด้วยว่า อาเซียนละเมิดนโยบายของตนเองที่จะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น ๆ ในขณะที่อาเซียนเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอก แต่เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้.

Cr. สำนักข่าวไทย