จีนแก้ไขปัญหาภัยแล้งขณะคลื่นความร้อนยังเกิดต่อเนื่อง

17/08/2565 15:22 สำนักข่าวไทย

เซี่ยงไฮ้ 17 ส.ค. – จีนลงมือดำเนินมาตรการฉุกเฉินเพื่อนำน้ำไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำแยงซี จัดสรรเงินกองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์ ทำฝนเทียมและพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ๆ ในขณะที่คลื่นความร้อนที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์

กระทรวงทรัพยากรน้ำกล่าวในแถลงการณ์วันนี้ว่า ภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วลุ่มน้ำแยงซีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงด้านน้ำดื่มของประชาชนในชนบทและปศุสัตว์และการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ทางกระทรวงฯ ขอให้ภุมิภาคตค่าง ๆ ประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้วและกำหนดแผนการในการเก็บรักษาน้ำประปา ซึ่งรวมถึงการโยกย้ายน้ำเป็นการชั่วคราว พัฒนาหาแหล่งน้ำใหม่ ๆ และการขยายเครือข่ายน้ำประปา และเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ เขื่อนสามผา ซึ่งเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดดของจีน จะเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำอีก 500 ลูกบาศก์เมตรในช่วง 10 วันข้างหน้า ปศุสัตว์บางส่วนจากพื้นที่ประสบภัยแล้ว ได้ถูกย้ายไปยังพื้นที่อื่นเป็นการชั่วคราว โดยกระทรวงการคลังได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า จะให้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นเงิน 300 ล้านหยวน หรือ ประมาณ 1,570 ล้านบาท พื้นที่อื่น ๆ ของแม่น้ำแยงซี ได้จัดทำโครงการทำฝนเทียม แต่ยังมีเมฆน้อยเกินไป ขณะนี้คลื่นความร้อนในจีนดำเนินมาเป็นเวลา 64 วันแล้ว นับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี 1961 สถานีตรวจวัดอากาศหลายแห่งบันทึกอุณหภูมิได้ 40 องศาเซลเซียส มี 8 แห่งที่บันทึกได้ 44 องศาเซลเซียส.

Cr. สำนักข่าวไทย