ผู้นำเกาหลีใต้จะปรับสัมพันธ์ญี่ปุ่น-เสนอช่วยเกาหลีเหนือ

15/08/2565 11:52 สำนักข่าวไทย

โซล 15 ส.ค.- ประธานาธิบดียุน ซอก-ยอลของเกาหลีใต้รับปากจะปรับปรุงความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น และเสนอให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือ หากเกาหลีเหนือเดินหน้าปลดนิวเคลียร์

ประธานาธิบดียุนปราศรัยที่สนามหญ้าหน้าทำเนียบประธานาธิบดี เนื่องในวันฉลองอิสรภาพ 15 สิงหาคม รำลึกถึงการพ้นจากการเป็นอาณานิคมญี่ปุ่นปี 2453-2488 เมื่อ 77 ปีก่อนว่า ในอดีตชาวเกาหลีต้องปลดโซ่ตรวนให้ตัวเองจากการถูกจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นควบคุมทางการเมืองเพื่อให้มีอิสรภาพอีกครั้ง แต่ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนของเกาหลีเพราะเผชิญภัยคุกคามร่วมกันที่ท้าทายเสรีภาพของพลเมืองโลก สองประเทศต้องมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพและความรุ่งเรืองให้แก่ประชาคมโลกด้วยการทำงานร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม และวัฒนธรรมบนพื้นฐานของการให้เกียรติกัน เพราะเมื่อความสัมพันธ์เกาหลี-ญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปสู่อนาคตร่วมกัน และจัดการภารกิจเรียบร้อยตามค่านิยมสากลร่วมกัน ก็จะช่วยให้แก้ไขปัญหาในอดีตที่ยังคั่งค้างระหว่างสองประเทศได้ เกาหลีและญี่ปุ่นจะต้องปรับปรุงความสัมพันธ์อย่างทันทีและเหมาะสมด้วยการยึดมั่นตามปฏิญญาร่วมคิม แด-จุงและโอบุชิปี 2541 ที่เสนอพิมพ์เขียวอนาคตที่ครอบคลุมให้แก่ความสัมพันธ์ของสองประเทศ

ผู้นำเกาหลีใต้ยังได้ใช้โอกาสนี้เปิดเผยรายละเอียดแผนการปรับปรุงเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเกาหลีเหนือ หากเกาหลีเหนือยุติการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์และเดินหน้าเรื่องการปลดนิวเคลียร์อย่างแท้จริง โดยจะดำเนินโครงการอาหารขนาดใหญ่ ให้ความช่วยเหลือด้านการผลิตไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงท่าเรือและท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร ปรับปรุงโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ ดำเนินโครงการการลงทุนระหว่างประเทศและการสนับสนุนทางการเงิน.

Cr. สำนักข่าวไทย