รัฐบาลทหารเมียนมาควบคุมพรรคการเมืองในการพบกับต่างชาติ

13/08/2565 16:56 สำนักข่าวไทย

ย่างกุ้ง 13 ส.ค. – รัฐบาลทหารเมียนมาออกมาตรการจำกัดพรรคการเมืองต่าง ๆ ในการพบกับชาวต่างชาติหรืองค์การระหว่างประเทศ ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่คาดว่าจะมีขึ้นในปีหน้า

คณะกรรมาธิการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทหารเมียนมา กล่าวในวันศุกร์ว่า พรรคการเมืองที่ขึ้นทะเบียนไว้ 92 พรรค จะต้องแจ้งขออนุญาตหากต้องการจะพบกับขาวต่างชาติหรือองค์การระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการฯ กล่าวในแถลงการณ์ว่า พรรคการเมืองจะต้องเคารพกฎหมาย หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนพรรคการเมือง คณะกรรมาธิการฯ ยังกล่าวหาสถานทูตต่างประทเศและองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ของรัฐว่า แทรกแซงการเลือกตั้งเมื่อปี 2020 ทำให้มีการทุจริตการเลือกตั้ง ทางด้านอดีตสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ เอ็นแอลดี กล่าวว่า คำประกาศดังกล่าวไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่เคารพในสิทธิเรื่องเสรีภาพในการคบค้าสมาคม และเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะจำกัดพรรคการเมืองในเรื่องนี้ ส่วนประธานพรรคประชาชน กล่าวว่า คำประกาศแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนและเป็นแนวโน้มที่ไม่ดีของการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือไม่.

Cr. สำนักข่าวไทย