ผลวิจัยชี้ผู้ชายมีแนวโน้มอายุยืนกว่าผู้หญิง

03/08/2565 15:05 สำนักข่าวไทย

โคเปนเฮเกน 3 ส.ค. – ผลวิจัยของเดนมาร์ก พบว่า ผู้ชายที่แต่งงานและจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวกว่าผู้หญิง ซึ่งถือเป็นผลการศึกษาที่ทลายความเชื่อที่มีมายาวนานว่า ผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย

ผลวิจัยของเดนมาร์ก ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารบริติช เมดิคัล เจอร์นัล (British Medical Journal) ในวันนี้ พบว่า ผู้ชายที่แต่งงานแล้วร้อยละ 39 มีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวกว่าผู้หญิง สูงกว่าผู้ชายโสดที่ร้อยละ 37 ส่วนผู้ชายที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ 43 มีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนกว่าผู้หญิง สูงกว่าผู้ชายที่จบการศึกษาระดับมัธยมที่ร้อยละ 39 ทั้งยังระบุว่า มีผู้ชายร้อยละ 25-50 ที่มีอายุยืนยาวกว่าผู้หญิง และผู้หญิงทุกคนไม่ได้มีอายุยืนกว่าผู้ชาย แม้ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีอายุยืนกว่าผู้ชาย แต่ผู้หญิงส่วนน้อยที่มีอายุสั้นกว่าผู้ชายก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน

ผลวิจัยดังกล่าวยังระบุว่า ความเชื่อที่ว่าผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายนั้นเกิดจากการสรุปโดยใช้อายุขัยโดยเฉลี่ยมากกว่าข้อมูลที่เป็นอายุขัยจริง จนทำให้เกิดการตีความผิดว่า ผู้ชายมีอายุสั้นกว่าผู้หญิง ทั้งนี้ คณะนักวิจัยของเดนมาร์กได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลประชากรและอัตราการเสียชีวิตของประชากร 199 คนจากทุกทวีปในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา.

Cr. สำนักข่าวไทย