รัฐมนตรีคลังเอเปคออกแถลงการณ์ร่วมหลังการประชุม

เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2021 โดย ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการคลังเอเปค 2021

รัฐมนตรีด้านการคลังจากสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจประกาศแถลงการณ์ร่วมเมื่อสิ้นสุดการประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของนโยบายการคลังและงบประมาณที่แข็งแกร่ง ที่สามารถดำเนินการได้สำหรับพลเมืองทุกคน แถลงการณ์ยังเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของการเข้าถึงวัคซีนที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ประกันคุณภาพ และราคาไม่แพง

การประชุมรัฐมนตรีคลังเอเปค 2021 มีแกรนท์ โรเบิร์ตสัน (Grant Robertson) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เป็นประธานการประชุม แถลงการณ์ร่วมสะท้อนถึงผลลัพธ์และอธิบายถึงการดำเนินการร่วมกันที่จะดำเนินการโดยสมาชิกเศรษฐกิจเอเปคในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. การสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม (Supporting a strong, sustainable, balanced and inclusive recovery)

2. นโยบายการคลังและงบประมาณและการรับมือกับความท้าทายที่มีระยะเวลายาวนาน (Fiscal and budget policy and tackling long-standing challenges)

3. การกระตุ้นและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู (Refreshing and implementing the Cebu Action Plan)

กลุ่มรัฐมนตรีด้านการคลังยินดีกับการทำงานอย่างต่อเนื่องในการจัดหาเงินทุนและการประกันภัยความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตลอดจนส่งเสริมความแน่นอนทางภาษีและการแก้ปัญหาการหลีกเลี่ยงและการหลีกเลี่ยงภาษีในภูมิภาค

กลุ่มรัฐมนตรีด้านการคลังยังเห็นพ้องกับภาคผนวก 2 ภาค ได้แก่ ยุทธศาสตร์ใหม่สำหรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู (the new strategy for the Cebu Action Plan’s implementation) และผลการดำเนินการของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในปี 2021 (the 2021 deliverables of the Finance Ministers’ Process)

อ้างอิง

APEC. (2021). APEC Finance Ministers Announce Joint Statement. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/1022_FMM

หมายเหตุ

แถลงการณ์ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการคลังเอเปค 2021 ฉบับเต็ม

APEC. (2021). 2021 APEC Finance Ministers’ Meeting. Retrieved from https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Finance/2021_finance

ยุทธศาสตร์ใหม่สำหรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู

APEC. (2021). ANNEX A – New Strategy for Implementation of the Cebu Action Plan. Retrieved from https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Finance/2021_finance/AnnexA

ผลการดำเนินการของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังปี 2021

APEC. (2021). ANNEX B – 2021 Deliverables and Reports to Finance Ministers. Retrieved from https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Finance/2021_finance/AnnexB