สหรัฐเผยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วกว่า 380.2 ล้านโดส

Sep 13 , 2021. infoquest

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) เปิดเผยว่า สหรัฐได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนในประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 380,241,903 โดส ณ วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย. และกระจายวัคซีนออกไปแล้ว 456,755,755 โดส

ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากที่ฉีดไป 379,472,220 โดสเมื่อวันที่ 11 ก.ย.

CDC ระบุว่า มีประชากร 209,437,152 คนได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส ขณะที่ 178,692,875 คนได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว

ยอดรวมวัคซีนดังกล่าวนับรวมวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบ 2 โดสของโมเดอร์นาและไฟเซอร์/ไบออนเทค รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบ 1 โดสของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

ทั้งนี้ ประชากรมากกว่า 1.78 ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์หรือวัคซีนของโมเดอร์นาโดส 3 แล้วตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. เมื่อสหรัฐอนุญาตให้ฉีดวัคซีนโดสที่ 3 ให้แก่ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าการฉีดวัคซีนเพียง 2 โดสอาจสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่เพียงพอ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์