คิวบาเริ่มฉีดวัคซีนโควิดให้ นร.เกรด 12

05/09/2564 15:25 สำนักข่าวไทย

คิวบา 5 ก.ย. – คิวบาเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับเกรด 12 และนักศึกษาแล้ว ปัจจุบันคิวบามีวัคซีนพัฒนาขึ้นเอง 3 ขนาน

ทางการคิวบาเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับเกรด 12 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาโรงเรียนเทคนิคปี 3 แล้ว โดยปรับให้โรงเรียนเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนชั่วคราวมากกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ตั้งเป้าจะให้ผู้อายุไม่เกิน 18 ปี ทั่วประเทศ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ภายในเดือนหน้า

ปัจจุบันคิวบามีวัคซีนพัฒนาขึ้นเอง 3 ขนาน ประกอบด้วย โซเบอรานา 02 โซเบอรานา พลัส และอับดาลา โดยต่างผ่านขั้นตอนการทดลองและได้รับอนุมัติให้ใช้ได้แล้ว.

Cr. สำนักข่าวไทย