แคนาดาไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

09/07/2564 15:13 สำนักข่าวไทย

ออตตาวา 9 ก.ค. – แคนาดาจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เดินทางเข้าประเทศต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง เพราะรัฐบาลไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงต่อสถานการณ์ควบคุมการระบาดในประเทศ

นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ของแคนาดา กล่าวว่า แคนาดาจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เดินทางเข้าประเทศต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง เขากล่าวว่า ขณะนี้สหรัฐยังไม่มีข้อกำหนดให้ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องฉีดวัคซีน ดังนั้น การผ่อนคลายมาตรการปิดพรมแดนจึงมุ่งเน้นเฉพาะผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ แคนาดาจะพิจารณาผ่อนคลายมาตรการบางส่วนให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด

ก่อนหน้านี้ แคนาดาได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการกักตัวสำหรับพลเมืองแคนาดาที่ฉีดวัคซีนครบสองโดส แต่ยังคงไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางต่างชาติที่ไม่มีกิจธุระจำเป็นเดินทางเข้าประเทศ แม้ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวของแคนาดาที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง รัฐบาลแคนาดาและสหรัฐต่างเผชิญกับแรงกดดันให้กลับมาเปิดพรมแดนทางบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกระหว่างกันอีกครั้ง หลังจากใช้มาตรการห้ามการเดินทางที่ไม่มีความจำเป็นมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว ขณะนี้ ทั้งสองประเทศจะยังคงใช้มาตรการดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของแคนาดาระบุว่า แคนาดาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสแรกให้แก่ประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไปร้อยละ 78 จากประชากรทั้งหมด 37.6 ล้านคน และมีประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไปร้อยละ 44 ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน.

Cr. สำนักข่าวไทย