พิธีการศุลกากร: การอำนวยความสะดวกสำหรับวัคซีนและสินค้าจำเป็นในวิกฤตโควิด-19

8 มิถุนายน 2021 โดย คณะอนุกรรมาธิการด้านพิธีการศุลกากร

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจากประเทศสมาชิกเอเปคร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนความพยายามในการฟื้นฟูภูมิภาค โดยการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในภูมิภาคเอเปค

คณะอนุกรรมาธิการด้านพิธีการศุลกากรเอเปค (Sub-Committee on Customs Procedures: SCCP) รับรองรายงานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการกระบวนการศุลากากรของเอเปค (The Best Practice Guidelines for APEC Customs Administrations) ก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าเอเปค

Rebecca Jonassen ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า “ศุลกากรเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ในฐานะผู้ดูแลทางเข้าพรมแดนของเรา เราจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่จำเป็น เช่น วัคซีน จะสามารถผ่านด่านศุลกากรได้อย่างสะดวก ประเทศสมาชิกของเอเปคเผชิญกับความท้าทายมากมายในห่วงโซ่อุปทานการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าปลอม รวมถึงการเคลื่อนย้ายวัคซีนอย่างผิดกฎหมาย การกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสินค้าที่เกี่ยวข้องข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ เช่น ชุดทดสอบโรค กระบอกฉีดยา และน้ำเข็งแห้ง ในขณะเดียวกันการสนับสนุนการค้าที่ยึดหลัก rule-based system จึงเป็นความท้าทายอยู่ทุกขณะ”

แนวทางและมาตรการของคณะอนุกรรมาธิการฯ ประกอบไปด้วยการดำเนินงานและการปฏิบัติอำนวยความสะดวกในการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างของแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ การจัดตั้งจุดบริการติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยรับมือกับความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความมั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนโควิด-19 จะไม่ขาดตอนในระหว่างการขนส่ง

Dr. Rebecca Sta Maria ผู้อำนวยการบริหารของสำนักเลขาธิการเอเปคให้ความเห็นว่า “ประเทศสมาชิกเอเปคกำลังเผชิญกับความจำเป็นเร่งด่วนในการเอาชนะโรคระบาด แนวทางเหล่านี้จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นและสนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนที่ซึ่งมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนให้มีประสิทธิภาพ”

คณะอนุกรรมาธิการฯ เสนอแนะให้ลดความซับซ้อนของขั้นตอน และการนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาปรับใช้ เช่น แบบฟอร์มออนไลน์และเอกสารดิจิทัล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการกระจายวัคซีนอย่างทันท่วงที

ข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่ง คือ การดำเนินการตรวจโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวัคซีน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการถ่ายโอนวัคซีนและสินค้าที่เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัยและเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องอื่นที่อยู่ในกระบวนการกระจายวัคซีนจากโควิด-19

Rebecca Jonassen สรุปว่า “ด้วยมาตรการเหล่านี้ สมาชิกของเอเปคจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการศุลกากรที่ง่ายขึ้น และช่วยให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปถึงที่หมายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทางดังกล่าวจะสร้างความยืดหยุ่นและเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทาน ป้องกันการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในอนาคต”

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายงาน The Best Practice Guidelines for APEC Customs Administrations ฉบับเต็มได้ที่ http://mddb.apec.org/Documents/2021/CTI/CTI2/21_cti2_is11.pdf

และรายละเอียดเกี่ยวกับ คณะอนุกรรมาธิการศุลกากรเอเปคว่าด้วยขั้นตอนทางศุลกากร ได้ที่ https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Sub-Committee-on-Customs-Procedures

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างอิง

APEC. (8 June 2021). Customs at the Forefront of Facilitating COVID-19 Vaccines and Essential Goods. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0608_NZ