บริษัทอินโดนีเซียเข้าร่วมแผนวัคซีนโควิดภาคเอกชน

17/02/2564 17:28 สำนักข่าวไทย

จาการ์ตา 17 ก.พ. – บริษัทในอินโดนีเซียเกือบ 4,000 แห่ง ซึ่งจำนวนมากเป็นบริษัทสิ่งทอ ได้ลงนามเข้าร่วมในโครงการที่จะอนุญาตให้ภาคเอกชนได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่จัดหามาโดยรัฐบาลเพื่อใช้ในฉีดให้กับพนักงานในบริษัทของตน

ผู้ที่นำเสนอโครงการนี้กล่าวว่า การเปิดทางให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยเร่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขี้น และช่วยกระตุ้นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบปัญหาจากการระบาดของเชื้อไวรัสและช่วยลดภาระของรัฐบาล เนื่องจากบริษัทเอกชนเหล่านี้จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแจกจ่ายวัคซีนและการฉีดวัคซีนด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพบางคนวิตกว่า จะเกิดความไม่เท่าเทียมกัน หากว่าในที่สุดแล้วพนักงานบริษัทกลับได้รับการฉีดวัคซีนก่อนกลุ่มประชาชนผู้ที่มีความเปราะบางมากกว่า สำหรับโครงการนี้นำเสนอโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียเมื่อเดือนที่แล้ว และกระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการร่างรายละเอียดของระเบียบต่าง ๆ และยังไม่ได้รับความเห็นชอบใด ๆ

โรซาน พี โรสลานี ประธานหอการค้าฯ กล่าวว่า โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาชน การฉีดวัคซีนจะทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและเมื่อประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ตามที่ต้องการแล้ว ประชากรก็สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ โรงงานที่ขณะนี้ผลิตเพียงครึ่งหนึ่งของความสามารก็จะสามารถกลับมาเดินเครื่องการผลิตได้ตามปกติเท่าเดิมเมื่อพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว หากโครงการได้รับอนุมัติแล้ว อินโดนีเซียจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่อนุญาตให้ภาคธุรกิจสามารถซื้อวัคซีนเพื่อฉีดให้กับลูกจ้างได้ ตลาดวัคซีนของภาคเอกชนได้รับอนุญาตแล้วในอินเดีย ปากีสถาน ประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่จำนวนที่มีการจำหน่ายในตลาดยังน้อย เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตให้ความสำคัญกับการส่งมอบให้กับรัฐบาลต่าง ๆ ก่อน.

Cr. สำนักข่าวไทย