เช็กฝึกสุนัขดมหาโควิด

24/01/2564 14:20 สำนักข่าวไทย

ปราก 24 ม.ค.- ศูนย์ฝึกสุนัขในหมู่บ้านแถบเทือกเขาของสาธารณรัฐเช็ก ใกล้พรมแดนเยอรมนี กำลังฝึกสุนัขให้ดมหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และอ้างว่าสามารถดมได้ถูกต้องถึงร้อยละ 95 จากตัวอย่างกลิ่นผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่เผยว่า โครงการนี้ต้องการพิสูจน์ความสามารถของสุนัขในการตรวจหาโรคโควิด-19 และหาทางนำสุนัขที่ได้รับการฝึกแล้วมาช่วยรับมือกับการแพร่ระบาดในขณะนี้ เชื่อว่าจะสามารถนำไปใช้กับโรคอื่นที่ร้ายแรงยิ่งกว่าโรคโควิด-19 ได้ด้วย ท้ายที่สุดหวังว่าสุนัขที่ได้รับการฝึกแล้วแต่ละตัวจะสามารถตรวจคนจำนวนมากได้ในเวลาอันสั้น ผลการศึกษาแรกที่ยืนยันว่า สุนัขสามารถตรวจพบเนื้อเยื่อคนที่ถูกไวรัสทำลายเกิดขึ้นในสหรัฐเมื่อทศวรรษก่อน เนื่องจากเชื้อไวรัสทำให้เนื้อเยื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละคน

สุนัขดมหาโควิดที่สนามบินฟินแลนด์

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุนัขเริ่มโครงการนี้เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน ทดลองใช้สำลีป้ายผิวผู้ป่วยโรคโควิด-19 แล้วทำให้สำลีปลอดเชื้อเพื่อป้องกันสุนัขติดเชื้อ ผลปรากฏว่าสุนัขดมได้ถูกต้องถึงร้อยละ 95 ขณะเดียวกันทีมผู้เชี่ยวชาญที่ฟินแลนด์ได้นำวิธีนี้ไปใช้กับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ และแจ้งว่าสุนัขสามารถดมได้ถูกต้องเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์.

Cr. สำนักข่าวไทย