นอร์เวย์เปลี่ยนคำแนะนำหลังมีผู้เสียชีวิตจากวัคซีน

16/01/2564 11:58 สำนักข่าวไทย

โคเปนเฮเกน 16 ม.ค. – เจ้าหน้าที่นอร์เวย์ปรับเปลียนคำแนะนำว่าผู้ใดควรจะได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากพบผู้เสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ โดยต่อไปนี้จะให้แพทย์แต่ละคนเป็นผู้พิจารณาเองว่าใครควรฉีดวัคซีนให้ใคร

สำนักงานการแพทย์นอร์เวย์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า มีผู้เกิดอาการข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีน 29 คน และมี 13 คนที่เสียชีวิต ผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดเป็นคนไข้ที่อยู่ในสถานดูและผู้สูงอายุและทุกคนอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป สำนักงานการแพทย์นอร์เวย์ระบุว่า อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นคือมีไข้และมีอาการคลื่นไส้ ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้สำหรับคนไข้ที่ร่างกายอ่อนแอ ประชาชนในนอร์เวย์มากกว่า 30,000 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกของบริษัทไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานับตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

แพทย์ของสำนักงานการแพทย์นอร์เวย์กล่าวว่า ทางการไม่ได้ตื่นตระหนกจากกรณีที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นที่ทราบชัดเจนอยู่แล้วว่า การฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงเล็กน้อย ยกเว้นสำหรับคนไข้ที่มีร่างกายอ่อนแอที่สุด ตั้งแต่นี้ต่อไป แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาอย่างระมัดระวังว่าใครควรจะได้รับวัคซีน ผู้ที่ร่างกายอ่อนแอหรือใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจะสามารถฉีดวัคซีนได้ก็ต่อเมื่อมีการประเมินเป็นรายบุคคลแล้วเท่านั้น ในรายงานของสำนักงานการแทพย์นอร์เวย์กล่าวว่า คนไข้ทีมีอาการข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนเป็นหญิง 21 คนและชาย 8 คน และมี 9 คนที่มีอาการข้างเตียงรุนแรงแต่ไม่เสียชีวิตและอีก 7 คนมีอาการข้างเคียงเล็กน้อย คนไช้ 9 คน มีอาการแพ้ ไม่สบายตัวอย่างมากและมีไข้รุนแรง ส่วนคนที่มีอาการข้างเคียงเล็กน้อยมีอาการปวดมากบริเวณจุดที่ถูกฉีดวัคซีน.

Cr. สำนักข่าวไทย