วัคซีนซิโนฟาร์มของจีนกันโควิดได้ 79%

30/12/2563 14:02 สำนักข่าวไทย

ปักกิ่ง 30 ธ.ค.- บริษัทในเครือกลุ่มเภสัชกรรมแห่งชาติจีนหรือซิโนฟาร์มแจ้งว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของบริษัทมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดโรคร้อยละ 79 บริษัทได้ยื่นขอต่อทางการเพื่อใช้เป็นการทั่วไปแล้ว

สถาบันผลิตภัณฑ์ชีววิทยาปักกิ่ง สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีนหรือซีเอ็นบีจี (CNBG) ในเครือชิโนฟาร์มที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการจีน แถลงวันนี้ว่า ประสิทธิภาพการป้องกันดังกล่าวมาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลชั่วคราวจากการทดลองทางคลินิกระยะสาม สถาบันได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานเวชภัณฑ์แห่งชาติแล้วเพื่อให้อนุมัติการใช้วัคซีนนี้ โฆษกสถาบันเผยว่า จะเปิดเผยรายละเอียดผลการทดลองทางคลินิกในภายหลัง แต่ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน

นอกจากวัคซีนขนานนี้แล้ว ซีเอ็นบีจียังมีวัคซีนอีกขนานที่อยู่ระหว่างการทดลองระยะสุดท้าย ทั้งสองขนานได้รับอนุมัติจากทางการจีนให้ใช้เป็นการฉุกเฉินแล้วแม้ผลการทดลองยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงวัคซีนอีก 3 ขนานของบริษัทอื่นที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เป็นการฉุกเฉินเช่นกัน และเริ่มฉีดให้ประชาชนหลายล้านคนไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม.

Cr. สำนักข่าวไทย