โป๊ปทรงวอนจัดวัคซีนให้ผู้จำเป็น

26/12/2563 11:29 สำนักข่าวไทย

นครรัฐวาติกัน 26 ธ.ค.-สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงตรัสเนื่องในวันคริสต์มาสจากหอประทานพร อะโพสทอลิส พาเลซ ในนครรัฐวาติกัน เรียกร้องให้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างเท่าเทียม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ทรงตรัสเนื่องในวันคริสต์มาสจากหอประทานพร อะโพสทอลิส พาเลซ ในนครรัฐวาติกัน เมื่อวานนี้ เรียกร้องให้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างเท่าเทียม ขอสวดให้กลุ่มคนระดับผู้บริหารทั้งระดับชาติ บริษัท และองค์กรระหว่างประเทศ ให้ส่งเสริมความร่วมมือไม่ใช่การแข่งขัน และมุ่งหาทางออกเพื่อทุกคน จัดหาวัคซีนสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่จำเป็นและต้องการวัคซีนมากที่สุด การระบาดของโควิด-19 ทำให้คริสต์มาสปีนี้เงียบเหงา การรวมตัวที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร หรือเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา เพื่อรับประทานพรคริสต์มาสจากโป๊ปฟรานซิส ต้องถูกยกเลิกเช่นกัน.

Cr. สำนักข่าวไทย