เมียนมายืมต่างชาติ3หมื่น ลบ.ซื้อวัคซีนโควิด

22/12/2563 16:31 สำนักข่าวไทย

ย่างกุ้ง 22 ธ.ค.- เมียนมากำลังขอยืมเงินเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 30,170 ล้านบาท) จากธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น และกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

เว็บไซต์เมียนมาไทมส์อ้างปลัดกระทรวงการวางแผน การคลังและอุตสาหกรรมว่า เมียนมากำลังพยายามหาวัคซีนให้แก่ประชาชนเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ และในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาเมียนมาจะจัดซื้อวัคซีนด้วยงบประมาณรัฐบาล กระทรวงการวางแผน การคลังและอุตสาหกรรมก็จะหาทางระดมทุนเพื่อจัดซื้อเช่นกัน ทั้งสองกระทรวงอาจขอให้รัฐบาลจัดสรรเงินจากงบประมาณปี 2563/2564 เพราะปีที่แล้วถูกขอให้แบ่งงบประมาณร้อยละ 10 มาใช้ในแผนรับมือฉุกเฉินกับโรคโควิด-19 ปลัดกระทรวงการวางแผน การคลังและอุตสาหกรรมเมียนมาระบุด้วยว่า การดูแลและจัดส่งวัคซีนต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องเก็บในที่เก็บอุณหภูมิต่ำ จึงต้องจัดการอย่างรอบคอบ

เมียนมาไทมส์รายงานว่า ธนาคารโลกจะสนับสนุนให้เมียนมาได้รับวัคซีนจำนวนหนึ่งของประชากร และกำลังเจรจาเรื่องราคาวัคซีนที่เหมาะสม อาจจะตกโดสละ 2 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 60.35 บาท) แต่ละคนต้องฉีดคนละ 2 โดส กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาเมียนมาได้ยื่นขอซื้อวัคซีนจากโครงการโคแวกซ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกและพันธมิตรโลกเรื่องวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว และกำลังเจรจาเรื่องซื้อวัคซีนจากจีน อินเดีย รัสเซียด้วยเพื่อให้ได้จำนวนมากขึ้น คาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ในเดือนเมษายน แต่ในเบื้องต้นจะเพียงพอสำหรับประชากร 1 ใน 5 จากประชากรทั้งประเทศ 54.4 ล้านคนเท่านั้น.

Cr. สำนักข่าวไทย