ญี่ปุ่นร่างนโยบายเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19

25 กันยายน 2563 2:21 pm สำนักข่าวไทย

ญี่ปุ่น 25 ก.ย. – รัฐบาลญี่ปุ่นร่างนโยบายเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่คนในประเทศ เตรียมเสนอร่างนโยบายดังกล่าวให้คณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบในวันนี้

รัฐบาลญี่ปุ่นร่างนโยบายเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่คนในประเทศ โดยกำหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับการแพร่ระบาด ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ได้รับการฉีดวัคซีนก่อน ร่างนโยบายดังกล่าวระบุด้วยว่า จากนี้ไปจะมีการหารือเพิ่มเติมเรื่องการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มหญิงมีครรภ์และผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นกัน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังจะมีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดจากการฉีดวัคซีน รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่บริษัทยาที่อาจได้รับความเสียหายจากผลข้างเคียงของวัคซีน โดยรัฐบาลเตรียมเสนอร่างนโยบายดังกล่าวให้คณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบในวันนี้.

CR: สำนักข่าวไทย