โรคโควิด-19 ยิ่งทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติในเอเชีย

23 กันยายน 2563 2:19 pm สำนักข่าวไทย

เจนีวา 23 ก.ย. – สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เตือนว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำลังทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติในชุมชนที่เปราะบางในเอเชียและกับผู้อพยพรวมถึงชาวต่างชาติ

IFRC ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 5,000 คน ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และปากีสถาน และพบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจ โทษคนบางกลุ่มว่าเป็นผู้แพร่เชื้อ โดยกลุ่มคนที่ถูกโทษมากที่สุด คือคนจีน ตามมาด้วยผู้อพยพ และคนต่างชาติ ตามลำดับ

ชาวอินโดนีเซียมากกว่าครึ่งที่ตอบแบบสอบถามโทษคนต่างชาติและผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าเป็นต้นเหตุของการระบาด ขณะที่เมียนมายกว่า กลุ่มที่ต้องกล่าวโทษ คือ คนจากจีน และชาวต่างชาติอื่นๆ ส่วนในมาเลเซีย สองในสามของผู้ตอบแบบสอบถาม โทษผู้อพยพ นักท่องเที่ยวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ขณะที่ในปากีสถาน ผู้คนตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตำหนิว่าเป็นเพราะรัฐบาลควบคุมชายแดนด้านที่ติดกับอิหร่านไม่ดีพอ รองลงมา คือ โทษคนในชาติ ตามมาด้วยผู้แสวงบุญที่กลับมาจากอิหร่าน และตามมาด้วยคนจากจีนตามลำดับ.

CR: สำนักข่าวไทย