นักวิจัยฮ่องกงยันการตรวจอุจจาระทารกบ่งชี้โควิดได้ดี

10 กันยายน 2563 1:29 pm สำนักข่าวไทย

ฮ่องกง 10 ก.ย. – นักวิจัยมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (CUHK) เผยว่า การตรวจอุจจาระของทารกและเด็กเล็กเพื่อหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีประสิทธิภาพดีกว่าการตรวจระบบหายใจ หลังตรวจพบเชื้อในอุจจาระเด็กมากกว่าผู้ใหญ่

คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลียจีนแห่งฮ่องกงเปิดเผยว่า ตัวอย่างอุจจาระอาจมีเชื้อไวรัสโคโรนาที่ถูกขับออกมาจากระบบทางเดินหายใจ และอาจนำไปสู่การตรวจพบเชื้อในผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเด็กทารกและผู้รับการตรวจรายอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาในการเก็บตัวอย่างตรวจด้วยวิธีป้ายลำคอและโพรงจมูก ทีมนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงได้เก็บตัวอย่างอุจจาระจากกลุ่มเด็กที่ไม่แสดงอาการกว่า 2,000 คน รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการตรวจหาเชื้อในอุจจาระหลังเดินทางเข้ามาในประเทศผ่านท่าอากาศยานฮ่องกงระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 31 ส.ค. โดยพบว่า มีเด็ก 6 คนป่วยเป็นโรคโควิด-19 ด้านนายพอล ชาน ประธานภาควิชาจุลชีววิทยาของมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงและผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยจุลินทรีย์ในลำไส้กล่าวว่า เชื้อไวรัสในอุจจาระของทารกและเด็กเล็กมีปริมาณมากกว่าอุจจาระของผู้ใหญ่หลายเท่า และให้ผลตรวจที่เทียบเท่ากับการเก็บตัวอย่างทางระบบหายใจของผู้ใหญ่

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงยังพบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 1 คนจากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 15 คนในฮ่องกงที่มีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นบวก แต่มีผลตรวจหาเชื้อจากตัวอย่างที่เก็บจากระบบทางเดินหายใจเป็นลบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การตรวจอุจจาระมีประสิทธิภาพในการคัดกรองในคนเฉพาะกลุ่มได้ดี.

CR: สำนักข่าวไทย